Rebha facli ghall- Sliema Frank Salt

Tuesday, August 27, 2013, 13:01

Mill-kampjonat Premier Sliema Frank Salt ftit li xejn thabtu biex ghelbu lil Sirens Ritter Sport 17-9. Fl-ewwel sessjoni Sliema mill-ewwel urew l-intenzjonijiet taghhom u rebhu 5-1. Fit-tieni sessjoni huma regghu rebhu 4-2. It-tielet sessjoni kienet bilancjta tant li intemmet f`parita ta` 3-3. Fir-raba u l-ahhar sessjoni Sliema regghu rebhu 5-3.

Leave a comment