Rebħ għall-atleti debuttanti ta’ Team Noel

Wednesday, September 23, 2015, 11:20
  • Nota: Dan l-artiklu ġie miktub bil-Malti u bl-Ingliż
  • Note:This article has been posted in both Maltese and English

Disa’ atleti mill-Klabb tal-Kickboxing Team Noel Ying Yang kkompetew fir-raba’ edizzjoni ta’ Gladiators Night għall-atleti debuttanti. Sebgħa minnhom ħarġu rebbieħa mit-taqbida tagħhom.

Il-kompetizzjoni saret f’Montekristo Estate fejn tmien klabbs Malti kellhom 30 atleta li ħadu sehem. Parti mid-dħul tal-attività jngħataw lil Puttinu Cares biex jgħinu li min huwa fil-bżonn.

Il-Kickboxers ta’ Team Noel li rebħu fil-Kickboxing kienu: Craig Eddlston, Julian Mangion, Luke Mercieca,

Steve Lewellen u Christopher Rotin. Filwaqt li Marjohn Sultana, Clayton Desira u Jesred Piscopo rebħu fit-taqbidiet tal-K1. Atleti oħrajn ta’ Team Noel li ħadu sehem fil-Kickboxing kienu Jedee Cassar u Sancho Psaila.

L-atleti li ħadu sehem fil-kompetizzjoni jitħarrġu fid-dixxiplini tal-Kickboxing, Mixed Martial Arts u Karate. Għal ħafna minnhom din kienet l-ewwel darba li telgħu fuq ir-ring. It-taqbidiet kollha kienu ta’ 3×2 u peress li l-atleti kienu kollha debuttanti dawn kellhom jilbsu t-tagħmir kollu ta’ protezzjoni.

L-attività li jmiss għall-atleti ta’ Team Noel se tkun il-Gladiators Night XI fejn Daniel “the Jet” Zahra se jitqabad ma’ Sandor Gronai mill-Ungerija f’taqbida professjonali tal-K1 ta’ 3×3.

Għal aktar tagħrif żuru l-paġna tal-Facebook ta’ Gladiators Promotions jew ikkuntattjaw lil Master Noel Mercieca fuq 79208283.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

English

Victory from Team Noel’s amateurs athletes

Nine athletes from Ying Yang Team Noel Kickboxing club competed in the 4th edition of Gladiators Night for amateurs athletes. Seven of them emerged victorious from their matches.

The competition was held at Montekristo Estate where eight clubs Maltese clubs had 30 athletes participating. Part of the sales from the activity were given to Puttinu Cares to help those who are in need.

The Kickboxers from Team Noel who won in Kickboxing were Craig Eddlston, Julian Mangion, Luke Mercieca, Steve Lewellen and Christopher Rotin. While Marjohn Sultana, Clayton Desira and Jesred Piscopo won in K1 matches. Other athletes from Team Noel thay participated in Kickboxing were Jedee Cassar and Sancho Psaila.

The athletes that took part in the competition train in the disciplines of Kickboxing, Mixed Martial Arts and Karate. For most of them it was first they entered the ring. All the matches were of 3×2 and since the athletes were all newcomers they had to wear the full protection equipment.

The next activity for Team Noel’s athletes will be Gladiators Night XI Daniel “the Jet” Zahra will face Grönai Sandor from Hungary in a professional K1 match of 3×3.

For more information visit the Gladiators Promotions Facebook page or contact Master Noel Mercieca on 79208283.

Team Noel

Leave a comment