Rally ghall-Membri fil-Klabb ta’ Hibernians FC nhar is-Sibt 13 t’ April

Thursday, April 11, 2013, 17:35

Il-Kumitat ta’ Hibernians Supporters’ Club bil-kollaborazzjoni tal-Kumitat Ezekuttiv ta’ Hibernians FC sejrin jorganizzaw Rally ghall-Membri kollha fil-Klabb ta’ Hibernians Fc u dawk membri fis-Supporters’ Club. Il-Membri kollha huma mhegga jattendu ghal dan ir-Rally, li se jsir nhar is-Sibt li gej  ghall-habta tal-10.30 ta’ filghodu gewwa Hibernians Std, Paola. Waqt dan ir-Rally se jkun hemm prezenti l-Players  kollha u l-istaff Tekniku tal-Klabb kif ukoll il-Kumitat Ezekuttiv u l-ferghat kollha rispettivi. fil-bidu ta’ din l-attivita, d-Direttur Spiritwali tal-Klabb sejjer jaghmel it-tberik annwali tal-Klabb. Jindirizzaw dan ir-Rally Mario Muscat Captin tat-Tim, Micheal Woods Kowc, u  s-Sur Tony Bezzina President tal-Klabb rispettivament.

Il-Kumitat jinforma lill-Membri biex min ghandu l-ircevuta tal-Membreship valida jew il-Card tal-Membership ghandu  jipprezenta fil-bieb tad-dhul. Il-Kumitat iheggeg lill-Membri kollha biex jattendu ghal dan ir-Rally mportanti.

Leave a comment