Pass ‘il boghod minn firma fuq estensjonijiet ta’ tliet kuntratti Fenech, Caruana u Borg

Monday, May 5, 2014, 9:40

Valletta FC mistennija li jestendu il-kuntratt ta’ Tliet Plejers importanti fit-team Belti , il-kuntratti ta’ Jonathan Caruana u Ryan Fenech se jigu estizi sal-2018 , filwaqt li l-kuntratt ta’ Steve Borg gie estiz b’ hames snin.

 

Leave a comment