Qadfa ghal Puttinu

Thursday, July 25, 2013, 9:18
Nhar il hadd li gej il club tar regatta tal Marsa ser jorganizza qadfa min Ghawdex ghal Marsa il menqa,b risq Puttinu
Cares.
Il qaddfa ha tibda f s 6 ta`filghodu u il qadiffa tal Marsa li ser jasslu bid dghajjsa ta` b` erbgha fin- 1230. Waqt din il qaddfa ser tigi organizatta ukoll serata li fija ikunu qeghdin jingabru donazzjonijiet b risq Puttinu Cares.
Leave a comment