Programm ta’ attivitajiet minn Valletta FC fir-rebħ tal-21 kampjonat

Saturday, May 5, 2012, 14:15

Is-Sibt 5 ta’ Mejju 2012 1500 hrs Zjara mill-Players u membri tal-Kumitat lill-Puttinu Cares fejn ser tinghata donazzjoni
Il-Gimgha 11 ta’ Mejju 2012 2000 hrs Varjeta Beltija quddiem il-Qorti
Is-Sibt 12 ta’ Mejju 2012 1000 hrs Bejgh  ta’ Souvenirs quddiem il-Qorti u muzika fuq il-Palk
1300 hrs Carcade minn hdejn il-Baviera ghal Ta’ Qali
1400 hrs Varjeta Stadium Nazzjonali – Prezentazzjoni ta’ Players
1600 hrs L-ahhar loghba tal-Kampjonat Valletta F.C. vs Hibernians FC
1800 hrs Prezentazzjoni tal-BOV League Champions ta’ Malta
Celebrazzjonijiet kbar fi Strada Rjali (Republic Street) sa quddiem il-Qorti
Il-Hadd 13 ta’ Mejju 2012
It-Tnejn 14 ta’ Mejju 2012 1800 hrs FUNERAL minn quddiem is-St Paul Club, Triq San Duminku, Triq il-Merkanti, Triq Melita,  Triq  Zakkarija, South Street, Strada Rjali, Republic Street sa quddiem il-Qorti fejn issir id-Difna
It-Tlieta 15 ta’ Mejju 2012 2000 hrs Stedina lill-Clubs Beltin u Ghaqdiet tal-Belt fejn jigu prezentati donazzjonijiet lill-Club u wara riceviment
L-Erbgha 16 ta’ Mejju 2012 1930 hrs Loghba ex players ta’ Valletta F.C. fis-Salinos Ground u wara Riceviment
Il-Hamis 17 ta’ Mejju 2012 1800 hrs Festival mill-Valletta Nursery – Salinos Ground
(Tfal li jixtiequ jidhlu fil-Valletta Nursery jistaw jigi japplikaw u anke jiehdu sehem fil-festival)
Il-Gimgha 18 ta’ Mejju 2012 2000 – 2400 hrs Reception – Zmerc Restaurant, M’Xett, Valletta
Is-Sibt 19 ta’ Mejju 2012 1030 hrs March GUGGEN Music Strada Rjali (Republic Street)
Il-Hadd 20 ta’ Mejju 2012 1100 hrs Quddiesa ta’ Ringrazzjament – Knisja ta’ Giesu, Valletta
Il-Hadd 20 – Tnejn 21 ta’ Mejju 2012 1700 hrs U Bet FA Trophy Semi Final  Valletta vs

 

Leave a comment