Professional approach by 3rd Division side Swieqi Utd.

Sunday, September 5, 2010, 21:08

Swieqi United FC (SUFC) organised their first ever business breakfast on the 4th of September 2010 at Cavalieri Hotel in St. Julian’s. This event was well attended by club officials and players, SUFC sponsors, local businesses and the local press. MFA CEO Mr. Bjorn Vassallo and MP Hon. Robert Arrigo were also inattendance.

The invitees at the Swieqi United presentation

The invitees at the Swieqi United presentation

SUFC President, Ralph Agius Fernandez, highlighted the achievements of Swieqi United FC in its short history. He thanked Kunsill Malti tal-Isports for their help with regards to turf pitches for club training and congratulated the newly formed MFA administration.

SUFC Marketing and PR Officer, Dr Justin Fenech, gave a quick overview of the SUFC Business Plan for 2011/12 – 2013/14 which included the rebranding exercise and the launch of a new website. Mr Pierre Mizzi, from Logix Communications, unveiled the new SUFC logo and explained that it encompassed all that SUFC stands for – mainly its locality and its committee that is made up of university students and university alumni.

Dr Justin Fenech continued by unveiling the designs of the new SUFC website, created by Untangled Media, and by showing visuals of the new SUFC 1st and 2nd kits, supplied by Sportika.

SUFC Head Coach, Roberto Debrincat, explained that in spite of initial difficulties related to managing a new team, hard work and enthusiasm aided SUFC in reaching a positive first season result of sixteen points in the MFA 3rd Division. In order to attain the Club’s ambition of achieving better results this year, the following players have been signed for the upcoming season: Michael Ciappara (Defender) from B’Bugia F.C.; Stacy Vella (Defender) from Msida St. Joseh F.C; Matthew Spiteri (Midfielder) from Pieta H.; Baldassare Borg (Midfielder) from Luqa St. Andrew’s; Simon Cauchi (Striker) from Luxol St. Andrew’s; Fabien Debono (Striker) from Sliema Wanderers; Andrè Azzopardi (Defender/Midfielder) from B’Kara F.C.; Steve Dimech (Defender) from Mosta F.C.; Dario Arruda (Portuguese Defender); Wymer Snijder (Dutch Midfielder/Striker); Pierre Galloiuste (French Midfielder/Striker).

MP Hon Robert Arrigo expressed his admiration towards SUFC and explained how he found the club’s enthusiasm infectious. He pledged his continuous support and encouraged others, including businesses and the Local Council of Swieqi, to do the same. He concluded by highlighting the importance of football and the creation of clubs like SUFC as catalysts for social interaction and the development of localities.

MFA CEO, Bjorn Vassallo, showcased the positive influence of having a relatively young committee and the beneficial effects that the club has had in the social sphere within its locality. He also reiterated that the MFA is willing to help Swieqi United FC and all other clubs in their quest to access improved sports facilities without the need for excessive travel.

11 Comments

 1. chikky says:

  grazzi tal-motivazzjoni extra li tajtuna gudja ;)

  [Reply]

 2. Swieqi Fan says:

  @ Ian , @ Torta boy

  Mur arakhom tal-Gudja taghmlu buisness breakfast . U hallina ! Mela insejtu kemm kbejtu f’Dicembru meta dak iz-zmien kontu qeghdin l-ewwel fil-kampjonat u rbahnikhom 3-1 !

  Issa narawkhom fil-grawnd !

  [Reply]

 3. Jonathon says:

  Dawn tal-gudja qishom m’ghandhomx ahjar x’jaghmlu hlief imaqdru u jipprovaw ifakkru n-nioes li huma jezistu b’dal-kummenti bla sens. Jaraw li mhux kapaci jaghmlu x-xoghol li qed jaghmlu klabbs ohra (anki bhal Mdina Knights) u jimlew dan il-forum b’kummenti stupidi u bla sens taghhom. L-iSwieqi United FC taw hafna lil lokalita taghna u naf x’jien nghid ghalhekk fittex parla band’ ohra ma min hu stupidu fil-kummenti daqsek.

  [Reply]

 4. Charles says:

  @ Ian – U int min int Ian – il-kugin ta’ Maradona???? Hallu lil dan il-klabb jahdem bil-kwiet. X’differenza se taghmillek lilek x’jaghmlu Swieqi United? Ara intomx kapaci taghmlu kif qed jaghmlu dawn il-klabbs – mhux tparlaw fil-vojt. Hallu lil kulhadd fil-paci u araw x’taghmlu intom. Il-football Malti ghandu bzonn klabbs bhal Swieqi Utd u Mdina Knights biex jimxi l-quddiem. Osserva u tghallem mhux tparla fil-vojt.

  [Reply]

 5. Max says:

  Mhux ahjar tmur taqdef Trevor ma tar-regatta! haha

  [Reply]

 6. Ian Galea says:

  Amlu bicca xol swieqi utd:) u zarmaw ax taqtaw figura ahjar!!!!!u sneiiiiiider l olandiz kugin ta wesley sneider ta l inter ax ek qed ixxerduwa hu ma nafx smajtux bhali l ahwa?:)forza gudja

  [Reply]

 7. derek says:

  Imissek tisthi tghaddi kumment bhal dak meta it-tim tas-Swieqi huwa maghmul min nies vera dedikati u li joffru l-hin liberu taghhom biex jaghmlu lis-Swieqi post ahjar milli hu. Is-Swieqi mhux ha jaqghu fil-livell baxx u arroganti taghkom tal-Gudja u tkun veru sinjal ta’ misthija ghall-club tal-Gudja jekk ma jikkundannawx dan il-kumment stupidu tieghek. 

  [Reply]

 8. Chikky says:

  Xtielajn numri tal lottu t.t.? Ax qisek ga taf il futur ;)

  [Reply]

 9. joe says:

  U int min inti? Kaka? Jew Cristiano Ronaldo? 

  [Reply]

 10. trevor t says:

  Dan huwa club li jridua bhala real madrid ta 3rd kollox pubblicita uhek mbad fil verita huwa realment bicca club, jilghabu bl ismijit biss u players overrated li fil verita mumiex kapaci jwaslu lis swieqi ximkin fej ed joholmu. dis sena tidris andkom minghand gudja, st venera santa lucija u siggiewi. lestu ruhkom

  [Reply]

  Roberto Reply:

  Mhux ahjar taghlaq halqek Trevor. Ahna ghandna players over rated?  Nahseb l-ewwel tidrisa qlajtuha intom dan il-weekend. Ahna mahnix naraw kbir bhal ma ghamel xi hadd – biex imbaghad spicca jkollu jibdel it-tim. Tal-inqas ahna ghandna vizjoni fejn irid jasal dan il-klabb mhux bhal xi hadd li sena wara sena jghid li se jirbah il-promozzjoni imbaghad jibqa’ l-art. Fuq kollox, ghal plejer li suppost ghandu esperjenza, ma kontx nistenna kumment bhal dan. Veru haqqek l-award ghal professjonalita!

  [Reply]

Leave a comment