Prezentazzjoni ta’ standart tal-100 sena tal-kampjonat mill-MFA lil Hibernians FC‏

Monday, August 3, 2015, 13:30

Il-Gimgha 24 ta’ Lulju 2015, il-President tal- MFA Norman Darmanin Demajo flimkien ma ufficjali ohra gholja tal-MFA zaru lill-Klabb ta’ Hibernians FC fejn il-President ghan-nom tal-MFA irregala standart uniku u mill-isbah li jimmarka gheluq il-100 sena ta’ kampjonat organizzat mill-MFA.
Fil-messagg ta’ merhba, l-President is-Sur Anthony Bezzina irringrazzja lis-Sur Darmanin Demajo ghall-koperazzjoni shiha li tezisti bejn il-Klabb u l-MFA, min naha tieghu l-President tal-MFA qal li huwa jammira lil dan il-Klabb ghall-konsistenza tieghu u li bit-tmexxija tas-Sur Bezzina dan il-Klabb dejjem kien wiehed konsistenti u dejjem aggorna l-hidma tieghu matul iz-zminijiet. Fi tmiem id-diskorss tieghu iz-zewg Presidenti kixfu ufficjalment dan l-istandart storiku verament sabieh rakkamt bl-idejn fl-Italja.

Il-President ghan-nom tal-Kumitat u l-Membri irringarzzja lis-Sur Darmanin Demajo u l-MFA ghal din l-ghotja.
Ghal din l-okazzjoni kien hemm prezenti il-Membri tal-Kumitat Ezekuttiv tal-Klabb, flimkien ma ufficajali ohra tal-MFA.

Leave a comment