President gdid Taljan ghal Qormi?

Wednesday, August 28, 2013, 13:07

Dan is-sit eletroniku huwa infurmat li fil-jien li gejjien Qormi ser ikunu qed jipprezentaw il- President gdid taghhom li mistenni li jkun Taljan.

Jidher li dan l-izvillup ser ikun qed isehh wara l-bidu difficli fil-kampjonat. Il-mohh wara l-migja f`Malta ta`dan it-taljan huwa l-coach prezenti Tommaso Volpi.

Intant il-bierah bdew jitrenjaw ma Qormi 5 barranin ohra li kollha mistennija jkunu iffirmati biex ikunu elegibbli. Hekk kif il-paga taghhom mistennija li tkun moderata hafna,taht l-elf Ewro kull wiehed. 





Leave a comment