Portsmouth’s Sam Magri – A new star for England or Malta?

Friday, May 21, 2010, 6:00

from Gordon Attard (MalteseFootballStarlets.com)

Born on the 30th March 1994, 16 year old Portsmouth defender Sam Magri is being thought to be the new star in the heart of England’s defense in the coming future.

The talented U16 player who has made his England’s U16 debut on October 15th 2009, has recently captained the British squad. Sam Magri is being rumoured to become a class act as he is showing good promise for England or perhaps for Malta. Why Malta? Magri is certainly of Maltese descent. He can opt to choose playing for Malta in case he will be snubbed by the English coaches.

Portsmouth FC are struggling to keep him at Fratton Park as many are asking for his services now that the Pompey club have been relegated to the Championship. One must say that if Magri decides to change to a Premier League club at this point in time he might develop into a better defender and a possible star for England or Malta.

We hope to see if Sam Magri would like to play for his grandfather’s country in a couple of years time. That will surely give a boost to Malta’s defense in the near future.

10 Comments

 1. Random says:

  I Played against sam only 2 years ago my team beat his 2-0 hehe :D

  [Reply]

 2. Paul lapira says:

  Maqdru lil malta ara ahna grazzi ghall gordon qed insiru nafu li il maltin mhux hziena ghall futbol jiena naf bic cert li biex dan il pleyer wasal hemm min mindu beda il futbol dan ha kollox bis serjeta u ried jasal meta futboler ikun hekk jghid li se jaghsal u ma jitkessahx jasal.Vera li nahseb li jipreferi jilghab ghall ingilterra imma jekk dan jipreferi jilghab ghall malta ghandu il bieb miftuh berah proset sam u proset gordon

  [Reply]

 3. Christian Curmi says:

  Kont qed naqra ftit fuqu minn xi websites – l-ex coach ta` Portsmouth “Paul Hart rates him as better than Jonathan Woodgate at that age.” Sakemm ma jkunx ghadu laghab loghba wahda ma` l-Inglizi mal-kbar – il-bieb tat-tim nazzjonali Malti jkun ghadu miftuh. Sakemm jikber jista` jigri hafna f` dik l-eta, niehdu ezempju minn Welbeck tal- United kienu ilhom jghidu li plejer kbir u la l-Ghana u wisq anqas l-Inglizi ma haduh ghall-World Cup. Proset ta` l-artiklu.

  [Reply]

 4. dumpy says:

  I still think that this chap will accept to play for malta rather than england …. He has more chances to make it at international level with the malta fa rather that the english fa

  [Reply]

 5. Michele Agius says:

  already capt of england at his age why would he want to play with malta when he can play in copmetitions like the WORLD CUP! EURO etc !

  [Reply]

 6. joshua caciattoo says:

  Sorry ghal tac cajt. grazzi ghal Gordon sirna nafu pleyers li lanqas noholmu fuhom. kontu tafu lil nanna ta Jamie Carragher hija Maltija., izda ftit hawn minn jaf. Mela tipruvaw twaqqu l-affarijiet ghac-cajt. taf x naf jin. li jekk plejer b dixxenza Maltija twieled f pajjiz iehor, jista jilghab ghal Malta la ghandu cittadenza imma peress li twieled pajjiz iehor ghal kampjonat Malti jitqiez Barrani. Ibqa sejjer hekk Gordon minnek nitghallmu nistghu u siru nafu plejers godda

  [Reply]

  Gordy (MalteseFootballStarlets) Reply:

  Nirringrazzjak Joshua! 

  Huma hafna li ghandhom l-opinjoni taghhom fil-futbol. Avolja mhux kullhadd johrog sens ta kif jikteb jew jikritika. Taghmel tajjeb jew hazin xorta taqlaha.

  Hafna huma l-bravi li jintefaw bil-qedgha, b’idejhom fuq zaqqhom u jistennew xi haga tinbidel fil-futbol specjalment futbol Malti.

  Ahna nkomplu fuq xoghlna u nhallu l-haddiehor jikritika jew ahjar imaqdar. Dik nuza bhala motivazzjoni sabiex inkompli nahdem iktar.

  [Reply]

 7. andy says:

  Can Sam Magri refuse a call up from the Our National team ???…. 

  [Reply]

 8. gill says:

  HA HA TAD DAHK DAN L ARTIKLU , ma tarax ha jaghzel lil malta u ma jazilx lil engilterra

  [Reply]

 9. HHH says:

  we hope he can play for malta???
  are you insane????
  why would he play for malta, if he can play for england???/

  [Reply]

Leave a comment