Pool: Ranking Tournament 3

Friday, December 11, 2015, 19:03

Il-Malta Pool Association għada kif organizzat it-tielet serje ta’ ranking tournament għal dan l-istaġun.  Fil-kategorija ta’ l-irġiel ħareġ rebbieħ Antoine Aquilina meta fil-finali gheleb lil kollega tal-club tieghu Kevin Mercieca bl-iskor ta’ 8-7.  Permess ta’ din ir-rebħa, Aquilina issa jinsab f’ possizzjoni tajba li jikkwalifika fit-tim nazzjonali ser jirraprezenta lil pajjizna fil-kampjonati Ewropej li ser issiru fi Franza fi Frar li gej.

Marcel Micallef irritorna ghar-rebh fil-kategorija ta’ l-Over 50’s meta fil-finali gheleb li Ray Caruana bl-iskor ta’ 8-5.  Fil-kategorija taz-zghazagh ta’ taht it-tmintax –il sena Dejan Grech kiseb rebha konvincenti ta’ 7-3 kontra Christian Spiteri filwaqt li kellu jċedi fil-finali tal-kategorija taż-żgħażagħ ta’ taht it-tlieta u ghoxrin sena meta sefa meghlub fil-finali minn Dylan Cassar bl-iskor ta’ 8-6.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gallery

Antoine Aquilina

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dejan Grech

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dylan Cassar

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Marcel Micallef

Leave a comment