Pool: Aktar rizultati positivi ghat-timijiet Maltin

Wednesday, June 28, 2017, 10:45

It-timijiet Maltin li qedin jiehdu sehem fil-kampjonati mondjali gewwa Blackpool kisbu aktar rizultati positivi.

It-tim taz-zghazagh ta’ taht it-tlieta u ghoxrin sena kiseb rebha konvincenti ohra ta’ 7-2 fuq it-tim nazzjonali ta’ l-Indja biex b’ hekk zamm l-ewwel post b’ punti massimi.

It-tim Malti ta’ l-Over 50′s ukoll kiseb rebha ohra importanti ta’ 13-12
fuq l-Indja u b’hekk baqghu jokkupaw it-tieni post bi tliet rebhiet minn
erba’ loghbiet.

Sfortunatament it-tim Malti ta’ l-Irgiel sofra telfa ohra din id-darba kontra l-Marokk bl-iskor ta’ 13-8

Ghada l-Hamis ser tkun il-gurnata riservata ghall-kampjonati individwali bil-players Maltin kollha jkunu mpenjati fil-kategoriji rispettivi taghhom.

Leave a comment