Playvolley beat Southend in thriller

Thursday, December 16, 2010, 15:45

Sliema concede third walk-over of the season.

by Sandro Micallef

Last weekend Toyota Playvolley managed an important win against rivals Klikk Southend in the Women’s 1st division league. It was Southend who took the first set 25-21, but they slumped heavily in the second set as Playvolley, led by Maria Demicoli, showed their mettle to trash their opponents 25-11 in the second set. The stunned Southenders reacted in the third set, but Playvolley maintained their momentum to take a 2-1 advantage after winning this set 25-18. When all was looking bleak, Southend managed a commendable win in a tight fourth set (25-20) to take the game to decisive fifth set. It was Playvolley who prevailed with a convincing 15-9 victory in this set to take the three points home in one of the most interesting games so far this season.

In another game from the women’s first division, leaders Paola Hibs Candy finished off Playvolley Galaxy in straight sets 25-11, 25-8, 25-8. There was little that the Playvolley youngsters could do against their more experienced opponents as Paola wait till January to face title contenders Flyers Depiro in January to give a clearer idea where the championship will be heading this year. Flyers found little difficulty overcoming the Klikk Southend hurdle two weeks ago, with a 3-0 victory (25-21, 25-22, 25-13)

In the men’s league Mgarr were granted a win over Sliema after the latter failed to present six players on court for this game. This was the third time that Sliema conceded a walk-over this season.

Valletta San Antonio, in last week’s top of the table clash, brushed aside the challenge from title contenders Aloysians Defenders with a convincing 3-0 victory (25-14, 25-16, 25-21). Valletta are lingering in second place, one point behind leaders Aloysians, but the Lilywhites have a game in hand.

Other results:

Men’s League
Mgarr – Attard Tenovar 0-3 (17-25, 18-25, 9-25)
Iklin – Attard Tenovar 0-3 (16-25, 16-25, 16-25)

Senior Women 2nd Div

Qormi – Birkirkara 1-3 (22-25, 22-25, 25-23, 11-25)

4 Comments

 1. Pudini Pudini says:

  St Nicholas, ma tafx x qed tghid ta, Min huma n-nies li jhobbu l volleyball? jekk trid intik lista ta nies li veru jhobbu l volleyball u li dejjem hadmu senza interessi biex imexxu l-clubs rispettivi taghhom. anzi johorgu flus min buthom biex jixtru blalen, nets u anke biex ihalsu l-ispejjez ezagerati li jigu minghand MVA li l-flus li ggib min cev u fivb ma jidrhu mkien. il-problema hija li dawk in nies li jippuzaw qeghdin imexxu l association. Ifimni jippuzaw ma CEV u FIVB ta ghax fil-league awn Malta qatt ma tarahom. Il-Kummenti mhumiex kontra il-volleyball imma kontra l-operat ta assocjazjoni li ma trid l-ghajnuna ta hadd u mbad tilmenta li hadd ma jaghmel xejn.

  [Reply]

  St. Nicholas Reply:

  Naf hafna nies li jaghmlu dak li qed tghid…imma xi whud jahsbu li ghax jaghmlu dan ifisser li jistghu jiddettaw li l-MVA taghmel dak li jaqbel lil club taghhom u forsi lilhom u mhux li hi taghmel xoghla.. Jahsbu li l-MVA suppost taghmel kollox wahediha ghal gid taghhom u mhux jaraw kif ser jitjieb il-volleyball.. Jien inqabbel ix-xoghol ta’ MVA ma dak ta’ Ministru – Ministru mhux suppost jara x’qed jaghmel kull haddiem imma jara u jevalwa c-cirkostanzi u jaghmel dak li ghandu jkun isir ghall-gid ta’ l-isport.. Nahseb li l-MVA ghandha president li huwa tekniku fl-isport mhux bhal ta’ qabel – li kienu jidhru ghal certu loghob – imma mhux ghal ohrajn – qatt ma rajt President li gie jara final taz-zghar!!! iz-zghar mhux importanti ghan-nies li qed nirreferi ghalihom.. ghal dawn l-importanti l-First Division!!!

  [Reply]

 2. Father Christmas says:

  Fejn huma dawk illi ikkumentaw fuq kemm sejrin tajjeb l-affarijiet fil-volleyball?
  Imbasta l-ewwel hafna pompa fil-gazzetti fuq kemm qed jizdiedu it-timijiet u issa qed naraw b’ghajnejna il-bicciet jaqghu!

  [Reply]

  St Nicholas Reply:

  Ma nistax nifhem dawn il-kummenti kollha kontra l-volleyball.. Min ihobb verament l-isport jaf li l-hsara fil-volleyball gejja minn ghand dawk li jippuzaw li jhobbu l-volleyball imma fil-fatt iridu li d-decizjonijiet li jittiehdu jkunu dejjem favorihom anke jekk dan ifisser li jbatu hafna ohra!! U meta dan jitfghu dell ikrah fuq dawk li ma cedulhomx ghax fl-ahhar hemm kumitat li lest jiehu decizjonijiet li jsarfu ghal gid tal-volleyball – kemm fuq livell ta’ nazzjonal u anke ta’ league!!

  [Reply]

Leave a comment