Petizzjoni Favur il- Beach Volleyball f’ Malta.

Saturday, May 25, 2013, 18:33

Ftit jiem ilu, grupp ta ‘ħbieb li tant iħobb l-isport ta’ Beach Volley u Volleyball, iddeciedew li jiehdu linizjattiva u jorganizzaw petizzjoni favur il-Beach Volley F’Malta.

Din il-petizzjoni hija li jigu introdotti facilitajiet permanenti ghall-beach volley f’Malta. Bħalissa ma hawn l’ebda faċilitajiet bħal dawn , li jħallu l-dilettanti ta ‘dawn l-isports mingħajr ebda ċans li jkun jista jigi prattikat sport ta dan it tip.

Meta wieħed iqis il-klima Maltija u xtajtiet ramlija attrajenti , l-introduzzjoni u l-promozzjoni ta dawn il- faċilitajiet permanenti jistgħu jservu wkoll bħala mezz li jattiraw avvenimenti internazzjonali talbeach volley. B’dawn l-avvenimenti tkun tista tippromwovi dan l’isport mill’aqwa spettakolari ta Beach Volley u jinkoraġġixxu lin-nies biex jibdew jiprattikaw l’isport kemm tal-beach volley kif ukoll tal-volleyball.

Dawn it-tip ta’ facilitajiet jistaw ukoll jattiraw training camps ta’ timijiet ta’ l’oghla livell mondjali talbeach volleyball.

Wieħed irid jifhem ukoll li il-courts għandhom ikollom ukoll ta’valur soċjo-rikreazzjoni kif dawn jistgħu jintużaw ukoll mill-familji li jqattgħu ħin ta’ kwalità mat-tfal tagħhom u ħbieb, waqt li jżommu b’sahhitom u li jiehdu gost fl-istess ħin.

Nixtiequ inheggu lil pubbliku Malti biex jidhol fis-sit li hawn taht u jiffirma din il-petizzjoni ghall-gid ta dan l’isport f’ Malta.

Leave a comment