Paul Zammit igedded il-kuntratt

Monday, June 3, 2013, 14:03

Minn  Josef Galdes

Il-coach ta`Birkirkara Paul Zammit gedded il-kuntratt tieghu ghal tlett snin ohra. Wara li l-istagun li ghadda huwa rebah it-tieni kampjonat tieghu mal-club u r-raba wiehed ghal Birkirkara.
Birkirkara u Valletta kulhadd jaf li f`dawn l-ahhar snin saru rivali fil-football u kellu jkun ex coach ta` Valleta li jrebbah l-unuri ghat-team tat-tigri. Forsi hawn minnkom li tiftakru li jien kont wiehed minn tal-ewwel li kont nghid li Pawlu Zammit kien coach tajjeb. Illum nghid li huwa wiehed mill-aqwa coaches li jipposjedi l-football Malti. Tiftakru meta Marsaxlokk rebhu l-kampjonat u Valletta dak iz-zmien spiccaw fir-raba post? Dak inhar il-belt kienu immexxija minn Zammit, u bosta gurnalisti kienu ivvutaw lil Brian Talbot bhala l-coach tas-sena fil-famuzi Malta Football Awards. Dak inhar hafna gurnalisti haduha kontrija u kkritikawni. Izda bhal ma jghid il-Malti z-zmien itina parir.
Tghid Zammit f`dawn it-tlett snin li gejjin jerbah t-tielet kampjonat tieghu mal-Istripes u l-hames wiehed tal-club? ghax tinsewx x`jghid il-Malti li fuq tlieta toqghod il-borma. Prosit Zammit u keep it up!!
Nixtieq li niehu ukoll l-okkazzjoni biex nawgura kull success lil clubs Maltin li ser jikompetu fl-Ewropa.

1 Comment

  1. Karen says:

    Well Done to the reporter!

    [Reply]

Leave a comment