Organizzata b’suċċess l-10 edizzjoni tal-MOC Sports Awards

Thursday, December 8, 2011, 17:58

Il-Kumitat Olimpiku Malti l-Erbgħa filgħaxija organizza edizzjoni oħra tal-MOC  Sports Awards fejn ta rikonoxximent lill-atleti l-iktar li spikkaw fis-sena 2011. Is-Serata kellha preżentazzjoni ta’ Charles Camenzuli u Vicky Licari.

L-unuri ingħataw hekk:

Awards Speċjali:

CHRISTIAN LUKE CHETCUTI – ATLETIKA –Rebbieh ta zewg midalji tal- Bronze fil-Loghob tal-COJI

MATTHEW SCHEMBRI – Canoe – rebah il-midalja il-fidda fil-kampjonati regjonali ta’ Sqallija

KIRSTY CARUANA – GINNASTIKA       – Rebbieha ta midalja tad-deheb u ohra tal-fidda fil-Loghob tal-COJI

ANDREANA ZAMMIT – GINNASTIKA – Rebbieha ta midalja tal-fidda u ohra tal-Bronze fil-Loghob tal-COJI

IT-TIM TAL-GINNASTIKA KOMPOST MINN KIRSTY CARUANA, ANDREANA ZAMMIT U TARA
DALLI  – Rebbieha tal-midalja tad-deheb fil-Loghob tal-COJI.

KEITH BARTOLO – World Record Holder fl-Open Water Swimming

TEAM TAL-POOL  Under 21 – Rebbieha tal-kampjonat mondjali – t-Tim kompost minn Matthias Mallia, Maverick Zammit u Thorston Grixti

NATHAN LEE XUEREB –SPARAR – kiseb ir-raba’ post fil-kampjonati mondjali  u s-sitt post fil-kampjonati Ewropej.

AMY MICALLEF – GHAWN – Rebbieha tal-midalja tal-fidda  fil-Loghob tal-COJ

RODMAR PULIS –         it-tieni post fil-kategorija tal-Youths u t-tielet post fil-kategorija tal-Juniors fil-kampjonatital-Commonwealth

NATHAN FARRUGIA – temm b’success ‘TheKinder 27th Challenge Marathon’ b’risq 27(sebgha u ghoxrin) istitut
tal-karita

DORIAN VASSALLO U ALBERT GAMBINA – CANOE – ghamlu 125 mil nawtiku fi tlett t’ijiem b’risq Puttinu Cares

THOMAS CREMONA – QDIF- qasam l-atlantiku b’risq  Puttinu Cares f’hin rekord.

BRONZE AWARD (17)

Rebbieha tal-Midalji tal-Bronz
fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar

ATLETIKA

1.     ALESSANDRA PACE – fit-Triple Jump

2.      NICOLE GATT – ATLETIKA – fl-400m

3.     RACHID CHOUHAL – ATLETIKA       – fil-Long Jump

4.     OWEN CAMILLERI – ATLETIKA        – fil-200m

 

JUDO

5.   JOANNA CAMILLERI

TABLE TENNIS

6.     JESSICA PACE U LU PENG FEI

TENNIS

7.     MATTHEW AXIAQ U NICK CAMILLERI – Doubles

8.     CHRISTOPHER CAMILLERI – CANOE  B

Finalist fil-kwalifikazzjoni ghall-Olimpjadi f’hin rekord

9.     NICOLA BORG COSTANZI – CANOE, rebhet medalja ta deheb fil-kampjonat regjonali ta’ Sqallija f’hin rekord

10.    IT-TIM TAL-EQUESTRIAN – kompost minn Margot Draper Dalli, Celine Schmid, Thomas Xuereb u Claudio Borg –  spiccaw il-hames post fil-World’s Dressage Challenge

11.    MARCON BEZZINA – JUDO – rebbieha tal-midalja tal-Bronze Medal fil- BJA Ranking Competition fl-Irlanda ta’ Fuq u deheb fl- Etna Judo International

12.   DEREK CONTI –TABLE FOOTBALL rebbieh ta’ Major tournament fil-Grecja

13.   SAMUEL BARTOLO – TABLE FOOTBALL – rebbieh tal-Grand Prix f’Malta uWales

14.MARK GAUCI –TABLE FOOTBALL –rebbieh tal-Grand Prix ta Franza

15.   MARK SPITERI U NEIL SULLIVAN- TENPIN BOWLING – kisbu ir-raba’ post fil-Mediterranean Championships

16.   DANICA BONELLO SPITERI – TRIATHLON – rebbieha tal-midalja tal-Bronz fi loghob tal-pajjizi z-zghar

17.   KEITH GALEA – TRIATHLON – Bronz fi loghob tal-pajjizi z-zghar

SILVER AWARD (12)

Rebbieha tal-Midalji tal-Fidda fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar

Fl-Atletika

1.     REBECCA CAMILLERI – Long Jump

2.     LISA BEZZINA – ATLETIKA – 5,000m u 10,000

3.     IT-TIM TAR-RELAY 4X100m ta’ l-Irgiel – kompost minn Rachid Chouhal, Owen Camilleri, Karl Farrugia u Andy Grech

4.     IT-TIM TAR-RELAY 4X400m ta’ l-Irgiel – kompost minn Karl Farrugia, James D’Alfonso, Neil Brimmer u Kevin Moore

JUDO

5.     JEREMY SAYWELL

6.     BRENT LAW- JUDO – Brent ma setax ikun maghna illejla.

Rebbieha

tal-Midalji tal-Fidda fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar

GHAWM

7.     IT-TIM TAR-RELAY 4X200M TAN-NISA – kompost minn Nicola Muscat, Talisa Pace, Melinda Sue Micallef, Davina Mangion

8.      ANDREW CHETCUTI – 100m Freestyle, 50m Freestyle

TABLE TENNIS

9.     DANIEL BAJADA u SIMON GERADA

– Doubles u Team event

TENNIS

10.    KIMBERLEY CASSAR u ELENA JETCHEVA – Doubles event

11.   IL-CREW TAL-OTRA VEZ – Dan il-yatch spicca fit-tielet post fil-Middlesea Race.  Il-Crew kien kompost minn Edward Gatt Floridia, Aaron Gatt Floridia, Sean Arrigo, Martin Meachen, Dennis Gatt, Matthew Tabone, Ben Rogers, Francis Carr

12.   MARK ZAMMIT – TRIATHLON – rebbieh ta medalja ta deheb fil-loghob tal-pajjizi z-zghar

GOLD AWARD (12)

Rebbieha tal-Midalji tad-Deheb fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar

ATLETIKA

1.     Diane Borg – 200m

2.     Kevin Moore – 400m

3.     IT-TIM TAR-RELAY 4X100m – kompost minn Rebecca Camilleri, Diane Borg, Martina Xuereb, Charlene Attard

4.    IT-TIM TAR-RELAY 4X400m – kompost minn Charlene Attard, Celine Pace, Nicole Gatt, Francesca Xuereb

SQUASH

5.     Dianne Desira

6.     Brad Hindle Deguara

Rebbieha

tal-Midalji tad-Deheb fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar

7.     IT-TIM TAN-NISA – kompost minn Theresa Brusson, Annabelle Olivieri Munroe, Dianne Desira, Colette Sultana u Johanna Rizzo.

8.     IT-TIM TA L-IRGIEL- kompost minn Brad Hindle Deguara, Joseph Desira, Daniel Zammit Lewis, Carl Camilleri, Mark Lupi u Nigel Dunkerley.

**********

9.     RALPH DECELIS u BLANCHE COPPOLOA – BODYBUILDING – Rebbieha tal-kampjonati Ewropej

10.   Clayton Attard – Pool – Rebbieh tal-kampjonati Ewropej tal-Pool

11.   Massimo Cremona – Table Football – it-tieni post fil-Kampjonati mondjali u rebbieh ta l-open ta Malta

12.   Tiziana Carranante & Sue Abela – Rebbieha tal-Ladies doubles fil-kampjonati tal-Mediterran.

13.     Michael Sultana – Zwiemel – rebbieh ta zewg tigrijiet internazzjonali f’Dubai u hdax fil-Belgju

PLATINUM AWARD (3)

SUE ABELA – TENPIN BOWLING

  1. – Rebbieha tal-Midalji tad-deheb fil-Singles u midalja tad-deheb f’ All events fil-kampjonati tal-Mediterran li saru Barcellona.
  1. NEIL SULLIVAN – TENPIN BOWLING – Rebbieh tal-midalja tal-Fidda fil-kampjonati tal-Commonwealth fil-Kuala Lumpur il-Malasja
  1. IBBUDRJAR – IL-CREW TAL-YACHT ARTIE – Rebbieh
    ‘overall’ fil-Middle Sea Race.        Fejn
    ipartecipaw flotta record ta 69 yacht.
    L-ahhar yacht malti kien rebah immure lura ghal 2002

PLATINUM & MOC EXCELLENCE IN SPORT (1)

WILLIAM CHETCUTI – SPARAR – Ir-rebbieh tal-Midalja ta-Deheb fit-tazza tad-Dinja li kienet tfisser kwalifikazzjoni diretta ghall-Loghom Olimpiku ta’ Londra.

Spicca fis-sitt post kampjonati Ewropej, il-hames post fil-kampjonati mondjali u fit-tmien post fl-ISSF World Cup finals.

Rebah l-International Open to Malta u jinsab fil-hames post tar-rankings mondjali.

LOCAL COUNCIL AWARDS

IT-TIELET POST :            KUNSILL LOKALI MARSASKALA

KUNSILL LOKALI FLORIANA

IT-TIENI POST :              KUNSILL LOKALI MELLIEHA

L-EWWEL POST :             KUNSILL LOKALI QORMI

EMMANUEL ABELA :Tiratur illi kellu l-qofol tal-karriera fis-sena 1993 fejn wara illi waqt il-Loghob tal-Istati Zghar li saru f’pajjizna rebah il-medalja tal-bronz, fl-istess sena f’Languedoc Roussillon sar l-ewwel atleta Malti li rebah medalja fil-Loghob tal-Mediterran meta rebah il-medalja tal-bronz.

Tmiem is-sena kien wiehed eccellenti meta rebah l-unur tal-Isportiv Nazzjonali fl-Ghazliet Sportivi tas-Sena.

HELEN AXIAQ : Champion ta’ Malta ghal 13 il-sena bl-ewwel Kampjonat mirbuh meta kien ghad ghandha 13 il-sena. Irrapprezentat lil Malta fi tlett edizzjonijiet tal-Junior Wimbledon Championships. Flimkien ma’ Carol Curmi rebbieha ta’ 4 medalji tad-deheb ghal Malta f’erba’ edizzjonijiet tal-Loghob tal-Istati Zghar tal-Ewropa meta saru f’Monaco (1987), Cipru (1989), Andorra (1991), u Malta (1993). Kif wkoll medalja tal-bronz fis-singles fl-istess Loghob.

Inghazlet bhala l-Isportiva tas-Sena fl-1977. Hadet sehem f’bosta edizzjonijiet tal-Federation Cup. Ghandha l-oghla livell fil-coaching skond il-Federazzjoni tal-Coaches fi hdan il-Federazzjoni Internazzjonali tat-tennis. Fl-1993 inghatat l-unur ta’ Gih ir-Repubblika.

CAROL CASSAR TORREGGIANI :

Bejn l-1982 u l-1986 kienet Junior Champion ta’ Malta f’liema periodu kellha ranking numru 100 fil-kategorija tal-juniors.Laghbet fl-Universita’ ta’San Diego fl-Istati Uniti filwaqt li bejn l-1985 u l-1992 kif wkoll fl-1994 u l-1995 kienet champion ta’ Malta. Flimkien ma’ Helen Asciak rebbieha ta’ 4 medalji tad-deheb ghal Malta f’erba’ edizzjonijiet tal-Loghob tal-Istati Zghar tal-Ewropa meta saru f’Monaco (1987), Cipru (1989) ,Andorra (1991), u Malta (1993). Rebhet wkoll 3 medalji tal-bronz u wahda tal-fidda fis-singles
tal-istess Loghob. Fl-1993 inghatat il-Medalja ghal Qadi tar-Repubblika. Fl-1987 Inghazlet bhala l-Isportiva tas-Sena.

EMMANUEL DEBATTISTA jew ahjar LOLLY Debattista : Sinonimu man-numru 2 f’kull formazzjoni kemm ta’ Floriana u wisq aktar tat-tim Nazzjonali Malti . Rebbieh tal-ewwel edizzjoni tal-Player tas-Sena tal-MFA fl-1954 – ghazla awtomatika tat-tim, Nazzjonali mill-ewwel partita fl-1957 kontra l-Awstrija. Player illi f’karriera dejjem ma Floriana bejn Kampjonat u kompetizzjonijiet laghab 277 partita. Fost is-successi 7 Kampjonati 8 FA Trophy u 6 Cassar Cup. LOLLY DEBATTISTA.

 

     

Leave a comment