Open day ghal Regatta club Bormla

Thursday, July 25, 2013, 9:22

Il-kumitatt fi hdan ir-Regatta Club gewwa Bormla jixtieq jistieden ghal-open day tal-club, li se ssir nhar il-Hadd 4t’Awwissu. Fl-open day se jkun hemm diversi esibizzjonijiet fosthom ukoll d-dghajjes tradizzjonali li jintuzaw mit-tigrijiet tar-regatta.

Il-Ftuh se jkun min-disgha ta fil-ghodu sas-siegha ta wara nofs inhar u mil-erbgha l-quddiem.

Il-qofol tal-okkazzjoni se jkun fil-ghaxija ghall-habta tas-7,30pm fejn issir l-inawgurazzjoni u t-tberik ta’ dghajsa tal-midalji gdida bl-Isem “Dom Mintoff 1916-2012″

Leave a comment