- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Noel Baldacchino fis-6 post tal-Kampionat Dinji

Posted By Sportinmalta On August 20, 2017 @ 12:35 pm In Featured,Horse Racing | No Comments

Hekk kif ghadu kif intemm il-Kampjonat Dinji ghas-Sewwieqa bis-Serkin b’4 tigrijiet tal-pejsa fil-korsa ta’ Charlottetown fuq Prince Edward Island il-Kanada, s-sewwieq Malti Noel Baldacchino irnexxielu jigbor 28 punt ohra meta spicca it-2, il-5, is-6 u l-10 post fit-tigrijiet tal-llum. B’total ta’ 148 punt huwa gie klassifikat fis-6 post u jiehu $1000 fi premju.

Ic-champion il-gdid huwa il-Kanadiz James MacDonald li kien qed isuq din l-ahhar tappa fil-korsa tal-provincja tieghu. Incidentalment kien biss fl-ahhar jiem qabel beda l-kampjonat li MacDonald gie iddikjarat bhala partecipant wara s-sospensjoni ta’ Brandon Campbell fuq kaz ta’ doping.

Dan il-kampjonat li fih jigu mistiedna jiehdu sehem l-aqwa gerrejja tad-dinja skond il-prestazzjoni taghhom, kien jikkonsisti fi 22 tigrija tal-pejsa u trot fuq 5 koros go 4 provincji tal-Kanada.

Baldacchino hareg bl-unuri kollha meta rnexxielu jirbah tigrija, spicca darbtejn it-2, 3 darbiet it-3, darba r-4, darbtejn il-5, 4 darbiet fis-6 post, 3 darbiet fis-7 post, darbtejn fit-8 post, darba fid-9 post u tliet darbiet fl-10 post.

Meta wiehed iqis li kien qed jiehu sehem ma sewwieqa ta’ esperjenza mondjali, f’koros u kundizzjonijiet totalment differenti minn dawk li mdorri isuq fihom u li l-maggoranza tat-tigrijiet kienu tal-pejsa, minbarra l-fatt li l-polza ma tantx ghenitu fiz-zwiemel, zgur li akkwista rizultat li jaghmel unur kbir lilu u lil pajjizu.


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/noel-baldacchino-fis-6-post-tal-kampionat-dinji/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.