Neptunes survive scare to take 19th championship home

Sunday, September 5, 2010, 10:09

Neptunes Emirates overcame a stiff test yesterday evening to secure this year’s First Division league title, the 19th one in their history, their last one being in the 2007 season. Defending champions Sliema Mc Donalds were aware that nothing less than a victory would enable them to force a decider and possibly take the title for the third year running.

Neptunes players, committee and fans celebrating their 19th league title

Neptunes players, committee and fans celebrating their 19th league title

As expected, the first session was a mix of emotions with both teams, particularly Neptunes, missing a couple of clear goal opportunities with Sliema’s Meli being fouled out twice in a space of a few minutes, forcing Afric to change him. Brownrigg drew the first blood for Sliema but Neptunes managed to finish this session 2-1 up. Sliema came into the second session with all guns blazing, with Rizzo hammering in a powerful shot, Privitera beating Gouder from close range, Rath scoring a penalty and Kunac scoring a spectacular one times from a Rath assist. Sliema won this session 4-1 putting all the pressure on the Reds, with Afric urging his men to remain calm.

At the start of the third session Stellini was fouled out immediately with Brownrigg netting Sliema’s sixth goal, and adding to Marcoch’s woes. But the Blues gave Neptunes the chance to get back into the game, squandering too many man-up situations, with Lanzon lobbing the ball into the Sliema goal to ease off some of the pressure. David Camilleri made it 6-5 with a scorcher in the top left corner and an impressive flick by Gravina over Kunac made it 6-6. Coleiro made a point blank save off a Molnar flick, Vujasinovic hit the bar and then penalty on Molnar was converted by Steve Camilleri after Sliema had squandered yet another man-up. Lubrano’s attempt in the last few seconds hit the bar, sending both team into the final session with a 7-6 scoreline in Neptunes’ favour.

Neptunes had Jordan Camilleri fouled out and from the resulting man-up Sliema scored through Brownrigg, but Gravina made it 8-7 for the Reds with the most beautiful goal of the game, only to be fouled out a short while later. Coleiro saved a Lanzon lob but could do little to save a short range effort by Molnar. A Rath penalty gave Sliema a lifeline, to bring them within a goal of Neptunes, but Molnar made it 10-8 from a dubious penalty, sending all the Neptunes fans into jubilation with Gabaretta getting a final goal for Sliema for a final score of 10-9 for Neptunes.

Following the official presentation, all the Neptunes faithful headed to Balluta bay to continue their celebrations.

Neptunes 10 – Sliema 9
(2-1, 1-4, 4-1, 3-3)

Neptunes: N. Gouder, N. Lanzon 1, B. Lanzon, M. Stellini 1, D. Camilleri 2, V. Vujasinovic, S. Camilleri 2, J. Camilleri, B. Buhagiar, S. Gravina 2, I. Bugeja, T. Molnar 2, M. Pisani.

Sliema: R. Coleiro, J. Gabaretta 1, N. Lubrano, P. Privitera 1, M. Meli, J. Soler, D. Paolella, J. Brownrigg 3, C. Debono, A. Kunac 1, M. Rizzo 1, B. Rath 2, D. Abela.

Refs: M. Dalli, M. Di Chiara.





33 Comments

 1. Slimiz says:

  Sliema vs Nuptunes 31-19 :) :) :)

  [Reply]

  Joey Reply:

  ikkonsla, ikkonsla. Issa li hemm hemm.

  [Reply]

  Slimiz Reply:

  Ghandi 45 sena gbajt niccelbra :)

  [Reply]

  Joey Reply:

  Mela ghixt hafna minn dawk il-leagues li ghalija hemm question mark fuqhom, eh? Dejjem by fair means irbahtu, hux hekk!

  Slimiz Reply:

  Hehe hawn Malta dejjem hekk minn jerbah hafna mhux ax tajjeb imma kien hemm id dubji e\att bhat team Tal Football ax erbahnih 26 darba hemm id dubji ukoll ara il Furjana ax rebhuh 25 darba hemm le bla dubji ax tajbin, hallina Joey bil kwiet.

  [Reply]

  Joey Reply:

  Kif dahhalt il-Furjana. Dawk ghalija ma jezistux habib, tizvijjax!! Jien saqsejt dejjem by fair means irbahtu? Mid-dehra veru li la verita offende Slimiz!

  Slimiz Reply:

  X’verita offende ta mohhok jew imsomma forsi xi darba tilhquna.

  Joey Reply:

  Ajwa ssa tara ja Slimiz!

  Slimiz Reply:

  http://www.youtube.com/watch?v=KrG62sxj1Jc&feature=related

  Tpaxxa Joey looooooooooooool

  [Reply]

 2. Joey says:

  Fejnhom it-tewmin, x’sar minnhom? Ma fethux halqhom. Jaqaw ghax Michele damdamhom?

  [Reply]

 3. Ciriyow says:

  Neptunes laghbu ahjar u haqqhom il-League 2010.. kemm ghall- loghob u kemm ghat- team spirit.. , bhalma Sliema haqqhom tas-sentejn l’ohra. Trid tkun oggettiv u tghid prosit. Haga nirrimarka, ma nistax nifhem kif Ronnie, il-goal referee QATT ma jregga lura il-goalers ta’ kontra in neptunes waqt penalties, u fis swim-ups ihalli il-players ta kontra jigbdu il-habel tal-lasta il quddiem biex jiehdu vantagg.. u ghalxejn jghajtulu biex jinduna is supporters tan neptunes.. ax bil-qieghda jkun u hekk jibqa, b’idejh mnizzlin.. Dan gara ma’ San Giljan u anke nhar is Sibt. Tant hu hekk li ir referee barrani nhar is Sibt, kellu jmur HU magenb Ronnie biex iregga’ il goalkeeper ta’ Sliema lura waqt il-penalty. Jek ma jhossux komdu jirrefja lin Neptunes jew mux kapaci jaqdu dmiru ta’ goal referee, missu jamel post lil haddiehor floku.

  [Reply]

 4. sportiv says:

  league kien haqqu jiedhuh neptunes ghax kienu ahjar team.pero jien ma naqbilx li president ta asa jinzel pitch ghac-celebrazjonit ta neptunes ghax mhux sew kemm ghal-clubs ohra u anki alihom hu naqha serjeta jien ghadt ma rajt lil ebda president ta assocjazoni jmur jixrob mat-team li ha league

  [Reply]

  member Reply:

  Robbie Ebejer dejjem kien jinzel il-klub meta xi team jerbah il-league, jekk kienu sliema, neptunes, mscala sirens jew san giljan etc………is-sena lohra, meta Sliema rebhu l-kampjonat, Austin Sammut niezel Sliema pitch u dam mhux hazin, ghax kont rajt erba ritratti. igifieri din ila ssir, minn zmien robbie ebejer jekk mhux anki qabel, allura jekk president jinzel kull klubb li rebah, ikollu jinzel il-club ta neptunes, alavolja huwa supporter tan-neptunes.

  [Reply]

 5. RooneyTwo says:

  Nahseb ir-renju ta Afric beda ghan-nizla. Wara t-tieni session Sliema ghajjew u ma hargux b’idejat godda. Igri jasal il-Hadd ha nerga nisker!

  [Reply]

 6. KT says:

  @fer

  Mela nsejtu kemm ghajjru lil president tan-Neptunes is-Sux waqt loghba ta San Giljan kontra Neptunes fit-tieni round … dik minn hemm bdiet jigifieri ahjar tkun taf l-affarijiet kollha.

  U x’tippretendi wara illi is-supporters Sliemizi bdew ixejru il-karti tal-flus bhall-donnhom iridu jghidu illi in-Neptunes xtraw il-league…tghallmu itilfu ftit. Dan kien l-istagun tan-neptunes…ful lstop

  [Reply]

 7. fer says:

  di tal misthija… imissu jisthi jikteb affarjiet bhal daw publikament bhala president… u ppl talk about all ur innocence 

  Matthew Bonello Sux, qed nara l-loghba fuq it TV, il hin kollu tajjatli u xxejjer il-flus f’idejk, jaqaw ghandek xi donation ghan Neptunes? u ghamel dieta, ghax donnok ftit overweight

  pfff

  [Reply]

 8. Nettuno says:

  Ghadni kemm rajt ManUp+ u innutajt illi il-viking ta tas-Sliema nesa jilbes din id-darba … nahseb illi kien jaf x’inhu gej ghas-Sliema

  [Reply]

 9. Wpolo fan says:

  Lazon’s lob did not cross the goal line, gravina’s ‘impressive’ flick was both a counter foul and 2 meters and molnars penalty all came at a time when sliema were slowly clawing their way back in the game. The referees understand the game and know that a 1 bad decision at a crucial time is like 5 in the begining of the game. Sliema has every major decision taken against them.

  [Reply]

  neptuniz Reply:

  X’riha ta’ hruq gejja minn Sliema pitch!

  [Reply]

  Rooney Reply:

  Wpolo fan, please tell me where you will be. We will have the Cup wrapped up and will send it back to you. Don’t worry.

  [Reply]

  polo Reply:

  its true we had decisions against us!! but come on the players lost it themselves, we wer beating them and playing well for 1st session! but then we lost it all and our foreigners wer just as gd as a 14 yr old

  [Reply]

 10. sportiv says:

  kienet loghba sabiha hafna bierah pero kien hemm kliem hazin li ma jixraqx u supporters ta sliema tefaw flixkien u player ta neptunes wara loba amel mossa mhux xierqa naha ta sliema

  [Reply]

  Kesu Reply:

  Vlada Vujasinovic kien disgustat meta ntaqat bi flixkun ta’ l-ilma f’dahru

  [Reply]

  polo fan Reply:

  min qallu jaddi  u johrog mil pool qudiem is slimizi… mux ksuhat daw

  [Reply]

  neptuniz Reply:

  mar jiehu b’idejn il-players u coaches taghkom ghax dak professjonali u ragel………hallina ja mdejjaq……..PUUUUUUUUU n-neptunes xejn

  Kesu Reply:

  polo fan: M’hawnx ghalik kif tirraguna. Daqshekk sportivi intom. Taghrafhom il-players, ghax biex tghid li Vlada kiesah trid tkun tassew, ma nghidlekx mignun, imma bla ras! X’wahda bellghalkhom il-Capo taghkhom meta kien qalilkhom li Vlada kien gej maghkhom. Tixtiequ! Haseb li kulhadd mercenarju u mejjet bil-guh.

  polo Reply:

  il flus kollox al barranin kesu..

  Kesu Reply:

  polo Mela hsibt li kunjom il-barranin taghna hu Afric?

 11. michael says:

  we do hope that we win the double with the knock out competition after 20 years

  [Reply]

 12. alley says:

  a very well done for this site and all the contributors for covering Waterpolo in such details we appreciate alley

  [Reply]

 13. lzammit says:

  If you describe Molnar’s 10th goal as coming from a dubious penalty decision, I can argue that a number of expulsions against Neptunes were very controversial, in the match against Sliema and even in the previous match against San Giljan. I do not think decisions were consistent at either end in both matches. But this is waterpolo and you have to accept the referees’ decisions whatever they may be. Congratulations to Neptunes. They showed they were the most prepared side under the guidance of an examplary coach who proved to be a shrewd tactician. As Spiteri J. said the boys deserved it.

  [Reply]

 14. mike says:

  A beautiful sporting spectacle. Both the players, and supporters were magnificent. A true show of sportsmanship which does justice to sport in Malta and erases the dismal scenes and barbarous behaviour of the few last weekend.

  Well done Neptunes and well done Sliema you both can hold your heads up high.

  [Reply]

 15. Spiteri J. says:

  The cup finally where it truly belongs! It has been a grand season for Neptunes…. Keep it up boys you deserved it :-)

  [Reply]

Leave a comment