Neptunes Emirates Champions… abbandunata fl-ahhar

Wednesday, September 4, 2013, 10:14

Fid-decider tal-kampjonat Premier Neptunes Emirates rebhu l-kampjonat wara li fid-decider huma ghelbu lil San Giljan Sir Alex 9-7. Neptunes mill-ewwel urew l-intenzjonijiet taghhom u rebhu l-ewwel sessjoni 3-2. Fit-tieni sessjoni San Giljan ghamlu reazzjoni u rebhu 1-0. Fit-tielet sessjoni Neptunes regghu harhu fuq in-naha rebbieha bl-iskor ta` 3-1. Fir-raba u l-ahhar sessjoni l-iskor parzjali kien 3-3, izda meta kien fadal biss o.9 sekondi biex tintemm il-partita din giet abbandunata minhabba xi incidenti li inqalghu fil-pixxina. Ghalhekk Neptunes Emirates gew inkurunati champions.

1 Comment

  1. veteran says:

    After the final league match I praised the control of Massimo Angileri. On Tuesday, Mario Dalli was likewise impeccable together with the control of the Italian referee. Well done.

    [Reply]

Leave a comment