NDD refrains from reading out match fixing report in Executive meeting

Wednesday, October 31, 2012, 9:18

The Malta Football Association’s President Norman Darmanin Demajo has turned down a request by several MFA Executive Committeee members to read out the contents of two seperate match fixing reports which were compiled by Dr Adrian Camilleri the MFA’s prosecutor.

This move raised many eyebrows during yesterday’s Executive meeting whcih was scheduled at 1pm.

The Executive Committee of the MFA eventually provisionally suspended  three local football players over various match fixing allegations.

Two separate cases in two different games have been mentioned in the report. The report highlighted the Premier league match Sliema v Hamrun match played last season  (1-1),  and the first division match Naxxar v Gzira played a month ago and ended (2-2). The Sliema v Hamrun match was played on 11th February 2012 whilst the Naxxar Gzira match was played on the 28th September 2012.

The players who have been suspended are Gaetan Spiteri in relation with the Sliema v Hamrun match and two brothers Jermain and Chris Brincat, the latter forming part also of the National Futsal team.

Police have confirmeded that criminal charges have already been issued in relation with the February game and a hearing in front of Magistrate Antonio Mizzi is scheduled for December 2012. The charges against the other players will be out soon. More people involved in the Naxxar v Gzira game case will be charged but the MFA has no jurisdiction upon these.

Julian Briffa is also involved in the Sliema v Hamrun match.

 

5 Comments

 1. carmen says:

  lil tvm ma jsibux biex jimlew il program kemm qalajtuni kull fildu fuq il korruzjoni tal foutball fuq ahwa brincat vitmi ta lewell zball li ghamlu ekk u vera ax il mohh kultant jitlef il bilanc specjalment fuq il ballun anki raguni titlef li nerga najt li u zball specialment meta tkun komdu… u li GHamlu mux al flus intom tahsbu li kollox mixi harir u dawn kienu li inqabdu fil foutball najdilom ghamlu kurag ax min jaf kemm aw min u kappaci u forsi ma jinqabac imma izejt jitla fwicc lilma u nies jafukom seww jizbaljaw irjus kbar.. ahwa brincat nispera li din tkun lewell u lahar ax dawn xahaga ekk iridu mfa ha jgradwaw iktar jiena avolja ma nafx xgara imma kienet tentazioni ta dak il hin u wara kollox gawdu il familja u tahlux hin mal ballun ax ma JISWA GHALXEJN SAHHA LIL MFA U META TAQBAD IL BRIMBA AQBADA BLAQBUDA KOLLA

  [Reply]

 2. Osservatur Gzirjan says:

  Mela sewwa qalu tal-Gzira United li ma kellomx x’jaqsmu mal-kaz. Dahluhom f’basla bla hsieb. Imissom jisthu ihammgu klabb shih ghal skopijiet ta butom. Jalla jehlu li haqqom

  [Reply]

 3. Peter Grima says:

  Prosit MFA jidher bic-car li qed jiehdu l-problema tal-korruzzjoni b’serjeta. Dwar ir-rapporti naqbel ghax dawn il-plejers ghandhom dritt ghal appell hux. 

  [Reply]

 4. La Legge NON e uguale per tutti!! says:

  Mela lil dawn semmewhom u gew sospizi qabel gew processati u fil-kaz ta’ players tan-nazzjonal (li hamgullna pajjizna) hallejnihom jilghabu u ma ssemmewx sa l-ahhar … sahansitra ihallsulhom il-flus l-MFA biex jiddefendu ruhhom. Vera qedin tajjeb.

  [Reply]

  Peter Grima Reply:

  Nahseb ma qrajtx it-times int ghax hemm spjegazzjoni fuq din. Dak ta’ Malta ma kienx tal-MFA imma tal-UEFA. 

  [Reply]

Leave a comment