NDD not aware that Pelinku gets into VIP

Wednesday, September 14, 2011, 19:00

by Sandro Micallef

The MFA President Norman Darmanin Demajo got to know only today that former Lija coach and ex player Ilir Pelinku gets into the VIP to watch BOV Premier and First Division games despite he is suspended from all MFA activities.

MFA President Norman Darmanin Demajo

Pelinku was some years ago suspended from being able to act as a coach and suspended from all MFA activities after being found guilty that he was involved in a match fixing ring and was involved with the then referee Joe Attard in the fixing of the result of the Marsaxlokk v Slaven Belupo UEFA Europa League match played in Ta’ Qali.

This site had featured a story following up a scoop by TVM’s sports programme Kontrattakk where it was revealed that Pelinku was spotted in the VIP area in a number of occasions. See story http://www.sportinmalta.com/ilir-pelinku-fil-vip-area/ . The fact that Norman Darmanin Demajo is not aware that this person is being granted VIP access for domestic matches confirms that the new MFA President was not a regular fan of TVM’s programme Kontrattakk and surely not a regular reader of this site either.

Some Club members that attended today’s MFA Council meeting also complained heavily with the President that Peilinku is also acting as a players agent despite he is suspended from the MFA.

Mr. Darmanin Demajo was today addressing the first MFA Council meeting in which history was made when the meeting commenced at 1.30pm instead of the traditional 6.30pm meetings. The attendance for today’s meeting with this innovative time schedule was very encouraging with an almost full house attendance.

2 Comments

 1. Brian says:

  Pelinku kien qed jinrexilu jidhol fil-VIP minghajr l-awtorrizzazjoni tal-MFA. Dan kien xi 9 xhur ilu – sa fejn naf jien dan ba baqax jaghmel hekk wara li l-MFA saret konnxja ta dan u hadet il-passi necessarji. Din storja antika u skaduta. Dwar jekk Pelinku hux qed jaghmila ta agent tal- players, dik hi haga ohra u li hadd m’ghandu kontrol fuqha hlief il-players stess li jaccettaw li jirrapresentom. 

  [Reply]

 2. julio says:

  Prosit sa certu punt Sandro. Stajt bdejt l-artiklu bil-pozittiv u rrapurtajt li l-Kunsill fil-hin gdid kien success u li kien kwazi kulhadd prezenti. Dik hija t-triq li jrid iwassal il-Pres li nersqu lejn il-professjonalizmu. Mela l-ewwel Kunsill li kulhadd sema u iddiskuta dak kollu fuq l-agenda mhux bhal qabel fejn nofs jew aktar tal-Kunsill fl-10 ta bil-lejl kienu jitilqghu meta il-Kunsill kien jispicca f’nofs il-lejl. Dak huwa serjeta u prosit kbira lil kunsilliera , forsi jkollna kunsilliera bil-…. xi darba u ma jkunux hemm issahhnu is-siggu u yes sirs.
  Rigward Pellinku ma nahsibx li huwa xoghol il-Pres li jara minn jithol fil-VIP area. Il-Pres ghandu wisq aktar xoghol fhiex jitfa harstu u hsiebu. Nifhem u naqbel li jekk hu sospiz m ghandux jithol VIP izda ma nahsibx li kellha tiehu daqshekk importanza u wiehed seta gibed l-attenzjoni anke b’semplici telefonata biex isir verifikazzjoni. Dwar il-programm tieghek Kontrattakk jista jkun li il-Pres joqghod jaqleb it-TV fuq REPLAY ghax tinsix li jkun hemm programm iehor, bhal ma naghmel jien.

  [Reply]

Leave a comment