NBBA MALTA Rizultati

Thursday, June 6, 2013, 8:37

Nhar is- Sibt 1 ta’ Gunju, gewwa De La Salle College il- Birgu, saru in- NABBA Malta National Championships 2013. Ghal din il- kompetizzjoni hadu sehem tmien irgiel u zewg nisa, li bejniethom taw wirja mill- isbah. Ir- rebbieha tal- ghola unuri kienu Oliver Giordano, Tony Zerafa u Darren Borg li spiccaw fl- ewwel, fit- tieni u fit- tielet post rispettivament. Dawn it- tlett atleti, flimkien ma Katya Vella, ir-rebbieha tal- kategorija Ms. Toned Figure, ser imorru gewwa Monte Catini Terme, fl- Italja, sabiex nhar is- Sibt 8 ta’ Gunju jikkompetu fin- NABBA World Championships.

Leave a comment