NABBA Malta Championships 2013

Saturday, June 1, 2013, 17:52

Nhar is Sibt, 1 ta’ Gunju, NABBA Malta ser tkun qed torganizza il-kompetizzjoni annwali taghha. Din ser issir gewwa il- Kullegg De La Salle f’Borma u tibda fis- 7:00pm.

F’din il- kompetizzjoni ser jiehdu sehem diversi kompetituri irgiel u nisa, fejn irrebbieha ser jinghataw l-opportunita li jirraprezentaw lil Malta waqt in- NABBA World Championship, li ser issir nhar it- 8 ta’ Gunju gewwa Monte Catini Terme, fl- Italja. Fost il-kompetituri ta’ min jghid li ser jiehu sehem Tony Zerafa li ser ikun qed jaghmel irritorn tieghu f’dan l-isport wara 20 sena. Din is-sena NABBA Malta hasbet biex taghmel introduzzjoni specjali ghal dan lavveniment fejn zgur li dawk li ser jattendu ser jiehdu pjacir u jgeddu l-memorji permezz ta’ din il-prezentazzjoni.

Ghal aktar informazzjoni u xiri ta’ biljetti tistghu tikkuntattjaw lil NABBA Malta permezz ta Facebook jew lis- Sur Balzan fuq 9949 0149.

Leave a comment