MTF President attends the European Triathlon President’s Congress in Paris

Wednesday, March 9, 2016, 14:42

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The Malta Triathlon Federation, in its aim to continue to develop stronger cooperation with the continental Federations and Associations of Triathlon around Europe, attended the Annual President’s Congress organised by the European Triathlon Union (ETU). This year, the congress was held in Paris, in the Administrative Buildings of the National French Olympic Committee. For this meeting, the Malta Triathlon Federation (MTF) was represented by its President, Cyprian Dalli, in his 5th consecutive congress at this level.

During the three days of the gathering, Dalli not only attended the official full-day of the ETU President’s Congress, but also held meetings with the ETU’s Development Committee where the growth and anticipated of the sport of Triathlon in the Maltese Islands was discussed and planned. The European Triathlon Union has been sustaining the MTF’s development project which gave birth to the Malta Youth Triathlon Academy – MYTA which has, in the past three years, attracted a strong number of children and teens towards the sport of Triathlon. The MYTA is part of the SportMalta project of sport, and it has received financial and technical support from the ETU to develop and nourish.

Reporting back just after the congress, Dalli stated that ‘for the Malta Triathlon Federation to be part of the continental fora of discussion and planning of Triathlon is an honour, but mostly, a necessity for us. Being present at this stage not only gives recognition to the efforts that the MTF is investing in a continual development and improvement of our sport at local level, but also serves as the idela forum to network with other federations, big and small, around the continent, thus sharing ideas, learn from other countries’ experiences and processes, and develop ways on how to put thme in practice. It also serves to be aware of possibilities and opportunities for our athletes and coaches to race, train and attend camps during the year, thus serving to improve the level of play of Triathlon in Malta’, concluded Dalli.

The most important continental involvement of the Malta Triathlon Federation during 2016 will be the partecipation of Maltese triathletes in the European Triathlon Championships which wil lbe held in Lisbon in May.

Locally, the Malta Triathlon Federation has already officialised its Calendar of Events for the year which will see a healthy list of multisport races of short and long distances organised by the MTF itself and its affiliated clubs.

For more information, one can visit the Federation’s website www.triathlonmalta.org and their Facebook page.

Photo courtesy of Mr Paul Groves and Cecilia Frascaroli

MTF's President, Cyprian Dalli being greeted by the ETU President, Mr Renato Bertrandi at the beginning of the Congress in Paris

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Il-President tal-MTF jattendi għall-Kungress tal-Presidenti Ewropej tat-Triathlon f’ Pariġi

Il-Malta Triathlon Federation, fl-għan tagħha li tkompli tiżvilluppa kooperazzjoni aktar b’ saħħitha mal-Federazzjonijiet u l-Assoċċjazzjoni kontinentali ta’ Triathlon madwar l-Ewropa, attendiet il-Kungress annwali tal-presidenti imtella’ mill-European Triathlon Union (ETU). Din is-sena, dan il-kungress sar fil-bini amministrattiv tal-Kumitat Olimpiku Franċiż, f’ Pariġi. Għall-dan il-kungress, il-Malta Triathlon Federation (MTF) kienet irrapreżentata mill-President tagħha, Cyprian Dalli, li kien qed jipparteċipa fil-ħames kungress konsekuttiv ta’ dan il-livell.

Matul dawn it-tliet ijiem tal-avveniment, Dalli mhux biss attend il-kongress tal Presidenti tal-ETU, imma kellu laqgħat ukoll mal-Kumitat għall-Iżvillupp fejn it-tkabbir tal-isport tat-Triathlon fil-gżejjer Maltin kien diskuss u ppjanat. Il-European Triathlon Union ilha għal dawn l-aħħar 3 snin tissapportja il-programm tal-MTF li ta’ bidu għal Malta Youth Triathlon Academy – MYTA li fit-3 staġuni ġibdet numru kbir ta’ tfal u adolexzenti lejn l-isport tat-Triathlon. Il-MYTA hija parti mill-proġett ta’ SportMalta, u irciviet għajnuna teknika u finanzjarja mingħand l-ETU biex tikber u tiżviluppa.

Fir-rapport tiegħu wara l-kungress, Dalli semma li ‘għall-Malta Triathlon Federation, il-fatt li nipparteċipaw f’ dawn il-fora kontinentali biex niddiskutu u nippjanaw it-Triathlon huwa mhux biss unur, imma aktar bżonn għalina. Il-preżenza tagħna mhux biss tagħti rikonnoxximent lejn l-isforzi tal-MTF biex tkompli tinvesti fl-iżvillupp u t-titjib tal-isport fuq livell lokali, imma sservi wkoll bħala opportunita’ ideali biex intejbu ir-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni ma’ federazzjoni oħra, kbar u żgħar, u b’ hekk naqsmu ideat u nitgħallmu mill-esperjenzi u proġetti ta’ pajjiżi oħra filwaqt li narw kif nistgħu naddattawhom għall-bżonnijiet tagħna. Opportunitajiet hekk iservu wkoll sabiex insir nafu b’ possibilitajiet u opportunitajiet għall-atleti u l-kowċis tagħna sabiex ittelqu, jittrenjaw u jattendu taħriġ matul is-sena, u b’ hekk ikompli jgħola il-livell tat-triathlon f’ Malta’ temm jgħid Dalli.

L-aktar avveniment importanti fil-kalendarju kontinentali għall-Malta Triathlon Federation fl-2016 ser ikun il-parteċipazzjoni tat-trijatleti Maltin fil-Kampjonati Ewropej tat-Triathlom li ser isiru f’ Lisbona, f’ Mejju.

Fuq livell lokali, il-Federazzjoni ħabbret il-Kalendarju tat-tlielaq għal 2016 li jinkludi numru sabiħ ta’ kompetizzjonijiet multisport fid-diversi distanzi li huma organizzati mill-MTF kif ukoll mill-klubs affiljati.

Għall-aktar informazzjoni, wieħed jista jżura il-website tal-MTF, www.triathlonmalta.org jew il-paġna ta’ Facebook.

 

Leave a comment