Motorsport:Tiġrija Motocross fi Franza minn 4 Riders tal-ASMK

Friday, November 6, 2015, 21:07

Tiġrija Motocross fi Franza minn 4 Riders tal-ASMK (8 ta’ Nov. 2015)

Speech ta’ Frans Deguara

 • F’Lulju li għadda organizzajna l-Konferenza tal-FIM f’Malta fuq 3 ijiem u dan li qed naraw illum huwa l-frott ta’ hidma li bdejna sentejn ilu mal AMM (Mediterranean Assoc. for Motorcycling) mmexxija minn ‘Jean-Pierre Mougin’ President tal-AMM għall ħafna snin.
 •  AMM torganizza events bil-Muturi għall dawk il-pajjizi li jmissu mal-Mediterran. Dan issa qed jinkludi wkoll lill Malta u in-North African Countries.
 •  Il-Fed. Franciza flimkien mal-AMM sa jorganizzaw TROPHY event bil- Motocross fejn mistennija jattendu kompetituri minn mhux inqas minn 10 pajjizi inkuz pajjizna. Din ħa tkun l-ewwel darba li l-Motocross Malti ħa jmur daqshekk fil-bogħod fuq il-mappa tal-Ewropa.
 •  Intant, il-Kompetituri tat-Team Malti ilhom jitħarrgu u għamlu taħriġ intensiv fil-korsa tal-ASMK gewwa Ta’ Qali anka matul is-sajf, u taħriġ iehor għall stamina matul it-tiġrija fit-tul.
 •  Il-Muturi huma ppreparati sew u huma muturi moderni ħafna għall dan li sport li jirrikjedi ħafna teknika matul it-tigrija kollħa. Sintendi, kull rider jilbes l-ilbies protettiv kollu mehtieg li wkoll irid igorr miegħu fil-vjagg.
 •  F’din l-attivita’ se jkun hemm 3 kategoriji – dik tal-MX1, tal-MX2 fejn ħa jikkompeti it-team Malti u dik tal-85cc for Juniors
 •  Il-Kompetituri kollħa jrid ikollom FIM International Licence. Ovvja li din il-Lic. tkun tkopri Polza ta’ Insurance għar Riders skont l-Artiklu 110.2 tal-FIM Sporting Code. Dan ħadna hsiebu wkoll.
 • Ir-riders ikunu wkoll certifikati (Fit to Ride) minn Sport Doctor.
 •  It-Team Malti sa jkun kompost minn 4 riders u ħa jkunu akkompanjati minn zewg Ufficjali ta’l-Federazzjoni Maltija l-ASMK. Kellna nitolbu għall Special Leave mix-xogħol f’isem ir-Riders u wkoll mill-Kullegg ta’ wiehed mill-Kompetituri li għadu jistudja.
 • Il-Ħamis u l-Gimgħa fi Franza l-AMM qed torganizza sezzjonijiet ta’ taħriġ u s-Safety għat- Trainers u l-Ufficjali tat-tigrijiet fil-Motocross.
 •  Is-Sibt sa jkun hemm Provi Liberi fuq il-Korsa ‘La Fare Les Oliviers’ viċin Marsilia.
 •  Il-Ħadd isiru it-tigrijiet kollħa b’mhux inqas minn 40 rider fuq li Start Gate, minn 10 pajjizi Mediterranji. Fejn sa jikkompeti it-Team Malti it-tigrija ta’ żewġ Heats tkun twila hin ta’ 25 mins u 2 Laps mal-Korsa. Dik tal-85cc tkun ta’ 15 il-minuta + 2 Laps.
 •  Il-points score tat-team jinħadem fuq l-ahjar rizultat tar-riders fit-Team fiz-zewg Heats biex jigi ddikjarat il-Pajjiz Rebbieh. Sa jingħata’ premju wkoll lill izgħar rider. Nawguraw success lit-Team Malti.
 • Il-vjagg tal-kompetituri sa jkun parti vjagg bl-ajru u parti ħa jsuqu Overland bil-muturi fuq it-trailers waqt li L-Muturi sa jintbatu bil-baħar aktar kmieni. It-Team Jitlaq fl-4th Nov u jigu lura 11th Nov.
 • Dan il-vjaġġ ifisser spejjes kbar għar Riders tagħna iktar w iktar għax qed jivvjaġġaw fit-tul u bil-muturi fuq Trailers apposta għall diversi ġranet.
 •  Imbarra li spejjes kbar li ir-riders tagħna għamlu fil-perjodu tat-taħriġ u l-preparazzjoni tal-muturi, li spejjes tal-vjaġġ għat-Tigrija fi Franza (li sa jiehu 7 tijiem), huma kbar wisq specjalment għaz-zgħazagħ tagħna.
 • Hawn bi pjaċir ngħid li bil-ħidma tal-Ufficjali tal-Federazzjoni tagħna, SPORT MALTA daħal jerfa biċċa sew minn dan il-piz – billi qed jisponsorja bicca sew minn din li spiza ta’ kull rider.
 • Nixtieq issa nintroduci lit-Team Malti tal-Fed. Maltija tal-Muturi ASMK fl-ordni tal-Competition Numbers mogħtija mill-Fed. AMM:Clayton Camilleri  KTM   17Edward Ciantar     Kawasaki 18Trevor Muscat        Honda 19Kyle Camilleri       KTM   20

Grazzi wkoll lis-Sur John Mamo ta’ Cycle World Ltd li sponsorja l-ħwejjeġ ta’ kull rider. Prosit lill-ASMK li tohloq opportunitajiet u tissapportja lir-Riders kollha li jmorru jikkompetu f’tigrijiet FIM f’pajjiżi barranin.

Grazzi wkoll lill AMM li rajna għajnuna minna versu ir-riders Maltin.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

John B.Cassar

Mr President, Members of the Committees and Members of the Press,

I would like to thank you for kindly accepting to attend to this Press Conference.

It is an honor for me that for the first time in for the A.SMK as the Maltese Federation for Motorcycling, that a team of 4 Maltese riders are going to represent Malta in the Meditterranean Motocross Trophy organized by the AMM, which is the Motorcycling Association for Mediterranean Countries and members within F.IM Europe. The A.M.M. is the brainchild of Mr Jean-Pierre Mougin who is also the President of the French Olympic Committee, who during his visit to Malta for the F.IM Europe annual congress held between the 2nd and 5th July, invited me to participate actively within the A.M.M. as Sporting Commissioner, as well as for Malta’s participatation in the Competition.

This international event will take place on the 7th and 8th November in Marseilles, France on the international track of La Fare Les Olivers. The Maltese contingent’s programm starts on the 5th November where the team will participate in 2 specialised training sessions under Mr Jean Jacques Bruno who is the National Coach of the French Motorcycling Federation. On Saturday 7th November the official practice sessions take place while on Sunday 8th November timed practice and qualification races for the starting gate positions will take place in the morning, with the main event consisting of 2 races of 20 minutes and one lap starting in the afternoon..

Besides Malta the countries that have confirmed their participation include France, Italy, Spain, Portugal and Serbia from Europe, and Morocco, Tunisia, Algeria and Libya from  North Africa. These countries are all active in motocross at international level  and hence  able to offer a very strong challenge to Maltese riders.

However Clayton Camilleri and Edward Ciantar will be using their experience as regular competitors in the F.M.I. regional Sicilian championship where they always obtained positive results, especially  9 time Malta champion Clayton Camilleri is also on the podium regularly in Sicily. For Trevor Muscat and Kyle Camilleri the youngest Elite competitor of the A.S.M.K at 14 years, this is their debut in international racing. However, as a result of the work of the Executive Committee together with Italian expert track builder Angelo Cinquemani, who has built and maintained the track at Ta Qali for the past 2 championships, and along with the intensive training regime undergone by these riders non stop this Summer, we have achived the best ever level of Motocross riding. I have full confidence that our riders will be competitive and for the first time place Malta on the map of International Motocross.

I wish to express my gratitude on behalf of the A.S.M.K. and the riders in particular to Sport Malta (KMS) for aiding A.S.M.K to support its riders in competitions outside our shores, and to Cycle World Ltd. who kindly sponsored the National Motocross Team Gear and for offering their premises for this presentation.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gallery

 

Team Malta

 

 

 

 

Leave a comment