Motorsport: Tmiem il-Gimgha impenjattiv ghal-diversi xufiera Maltin barra minn xtutna

Wednesday, June 14, 2017, 10:11

L-impenn jibda proprju mill-Hamis meta ix-xufiera Maltin Rodren Vella u Bernard Galea ser jiehdu sehem f’tellieqa endurance gewwa Brands Hatch l-Ingilterra parti mil-kampjonat organizzat mis-750 motors club ta l-Ingilterra.

Grupp ta xufiera ohra ser isallpu lejn sqallija fejn ser jippartecipaw fit-tieni rawnd tal-kampjonat Malti tat-Timeattack organizzat minn 360 Motorsport klabb ta Malta gewwa L-autodromo Concordia f’Agricento fi Sqallija.

Pero bla dubju ta xejn l-ikbar attenzjoni ser tkun fuq il-benjamin Malti Duncan Micallef li ser ikun impenjat fit-tieni rawnd ta l-ghola klassi tal-kampjonat tad-drag racing Ewropew organizzat mill-FIA gewwa l-Arena ta-Tierp fl-Isvezja. Micallef ser jibda it-tieni rawnd fir-raba post tal-klassifika wara li fl-ewwel rawnd kellu xi diffikultajiet fil-kwalifikazzjonijiet izda ma zbaljax meta bdew l-eliminazzjonijiet fejn saq kontra il-kampjonessa renjanti Anita Makela tal-Finlandja.

It-taqsima sport tal-PBS tawgura success ix-xufiera Maltin u servizz komplut jinghata waqt motorsmt fuq TVM2 il-hamis fis-sebgha u nofs.

Leave a comment