Motorsport: Gurnata mill-aqwa ghas-sewwieq Malti Josef Calleja fir-raba round tal-kampjonat tat-Timeattack gewwa L-ingilterra

Monday, July 3, 2017, 11:14

Gurnata mill-aqwa ghas-sewwieq Malti Josef Calleja fir-raba round tal-kampjonat tat-Timeattack gewwa L-ingilterra.

Wara li fi tmiem il-Gimgha li ghadda Calleja kiser ir-rekord tac-cirkwit ta Brands Hatch din id-darba kien imiss li jsuq fic-cirkwit ta Donnington Park.

Calleja deher preparat hafna u b’hekk kellu gurnata perfetta, gie l-ewwel fil-girjiet preparattivi, fil-kwalifiki u eventwalment fit-tigrija. Calleja irnexxilu ukoll jikser ir-rekord ta Donnington Park meta permezz tas-Subaru tieghu ghamel il-hin ta, minuta, tlettax il-sekonda punt sitta wiehed.

Leave a comment