Motorsport : Duncan Micallef jirbah fl-Izvezja.

Monday, June 19, 2017, 14:09

Duncan Micallef, jirbah it-tieni rawnd tal-Kampjonat tad-dragracing Ewropew organnizzanat mill-FIA gewwa l-Arena ta Tierp fl-Izvezja.

Dan wara illi il-gimgha u s-sibt akkwista 7 punti, b’kekk kien l-iktar xufier li akkwista punti waqt il-kwalifikazjonijiet ghalkemm kellu xi diffikultajiet. Fl-ewwel rawnd ta eliminizjonijiet Micallef ma zbaljax meta saq kontra Stefan Gunnarsson l-istess bhal m’ghamel kontra Mickael Kagered fit-tieni rawnd.

Li kien jonqos kien illi Duncan jsuq il-finali kontra Antti Horto illi wara xi diffikultajiet abbanduna il-konfront u Micallef saq wahdu u gie dikjarat rebbieh ta dan ir-rawnd.

Leave a comment