- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Mosta Cycling Club launch 2016 Cycling Season with dominant performances

Posted By Sportinmalta On February 21, 2016 @ 2:17 pm In Cycling,Featured,Other | No Comments

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The launch of the 2016 Cycling Season kicked off with a mass start race on the Zebbug By Pass organised by Mosta AF Sign Studio Cycling Club and held under the auspices of the Malta Cycling Federation.  The race attracted record number of participants, ninety-nine in all, spread across all eight categories.  Strong participation was also registered by the Club’s Academy athletes who are being mentored and are considered to have a bright future in cycling.

In the Under 12′s categories, thirteen athletes from the Club’s Academy undertook one lap (4.5km) of the course. Matthew Galea Pirotta (Mosta AF Sign Studio CC) outsprinted fellow team mate Miguel Galea to the finish line whilst Tristan Aquilina came in third. It was another close finish for the girls’ category when Kristina Spiteri (The Cyclist) pipped Justine Degiorgio (Mosta AF Sign Studio CC) to first place by just two seconds. Mosta AF Sign Studio ‘s Hannah Dandria came in third place.

The Under 15’s Boys podium was dominated by the Mosta club’s cadets after having completed three laps (13.5km) of the course. Gianluca Camilleri emerged the winner following an extremely close finish with James Galea.  Nikol Micallef came in third place.

There was a tense fight to the finish in the Masters 40+ category when Patrick Scicluna (Mosta AF Sign Studio CC) clinched first place after a hotly contested race with Michael Camilleri (Team Greens) and Ivan Zammit (Birkirkara St. Joseph SC). Zammit had to settle for third place, coming in one second after Camilleri.

In the Masters 60+ category it was an uncontested solo ride for Emanuel Camilleri who completed the 10 lap course in a respectable time of 1:09’55, whilst in the Masters 50+ Michael Lia (Mosta AF Sign Studio CC) comfortably took first place followed Gejtu Catania (The Cyclist) in second place.
In the Ladies’ division, there was no contest since participants formed part of the National Cycling team who are currently training for their forthcoming international commitments in Israel in March. The team took the opportunity to use this race as training session on closed roads.

In the Juniors category, current National Junior Road Champion Kurt Muscat (Mosta AF Sign Studio CC) continued to show his prowess by edging away from his adversaries Nicholas Attard Montaldo (The Cyclist CC) and Brandon Sultana (Gozo Greyhounds) a 100 metres before the finishing line and sprinting solo to victory.

A very strong pace made for a very exciting race from the very start of the 22 lap, 99 kilometre Elite course.  With cyclists vying for an early breakaway in order to anticipate the group and avoid a sprint finish, it was however a very attentive pack of Mosta cyclists who counteracted well for attacks endured.  Drama unfolded two hundred metres away from the finish line when cyclists, battling for a preferred cycling line, to bring their team leader to the finish line, came too close to each other causing a crash and which saw a number of cyclists fall to the ground resulting in a number of injuries. The split second commotion saw Mosta AF Sign Studio’s Pierre Borg emerge victorious by out sprinting veteran cyclists Maurice Formosa (The Cyclist) and Steve Sciberras (Agones SFC) to the finish line and completing the 99 kilometre course in a time of 2hrs 40mins.

“Our thoughts, first and foremost go to the injured athletes, and we take this opportunity to wish them a speedy recovery. Unfortunately, in highly contested races, such as what we had on Sunday, these accidents occur although thankfully they are few and far between”, commented Edward Enriquez, Mosta Cycling Club (MCC) General Secretary. “On a more positive note we are thrilled to see athletes from our Academy come out in full force and perform well, they are the future of our sport and we are doing our best to nurture these talents”.

Mosta AF Sign Studio Cycling Club Committee is grateful to all participants, coaches, marshals, race officials, time keepers, Żebbuġ Local Council, Malta Cycling Federation, Qormi Police Station, Malta Traffic Police, Transport Malta and the Emergency First Response Team who provided medical services for their assistance in the organization of this race.

More information on the Club can be obtained by visiting Club’s website http://mostacyclingclub.com and ‘Liking’ Facebook Page https://www.facebook.com/mostacyclingclub/?fref=ts

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Mosta Cycling Club inedhu l-Istaġun 2016 taċ-ċikliżmu bil-prestazzjonijiet dominanti

It-tnedija tal-iStaġun 2016 ingħata bidu b’Mass Start gewwa il-By Pass ta’ Haz-Żebbuġ, nhar il-Hadd 31 ta’ Jannar b’tellieqa organizzata mill-Mosta AF Sign Studio Cycling Club u miżmuma taħt il-patroċinju tal-Malta Cycling Federation. It-tellieqa ġibdet numru rekord ta’ parteċipanti, disa’ u disgħin, mifruxa fuq it-tmien kategoriji. Parteċipazzjoni qawwija ġiet irreġistrata wkoll mill-atleti tal-Akkademja tal-klabb li qed jiġu imrawma fl-isport.

Fil-Kategorija ta-Taħt it-12 il-sena, tlettax il-atleta mill -Akkademja ħadu sehem fuq rotta b’ distanza ta’ 4.5 km. Matthew Galea Pirotta (Mosta AF Studio Sinjal CC) ta’ is-salt fl-ahhar ftit biex jirbaħ l-ewwel post fuq  Miguel Galea filwaqt Tristan Aquilina daħal it-tielet. Kien tmiem miggieled ukoll għall -kategorija tal-bniet meta Kristina Spiteri (The Cyclist) ghaddiet lil Justine Degiorgio (Mosta AF Studio Sinjal CC) biex tieħu l-ewwel post b’distakk ta’ żewġ sekondi biss. L’atleta Hannah Dandria (Mosta AF Sign Studio) daħlet fit-tielet post.

Il-podju tal-Kategoria ta’ Taħt il-15 il-sena kien iddominat mill klabb Mosti. Fuq korsa ta’ 13.5 kilometru, Gianluca Camilleri ħareġ rebbieħ meta spicca it-tellieqa ras imb’ras ma ‘James Galea. Nikol Micallef daħal fit-tielet post .

Tensjoni kemmxejn qawwija il-Kategorija Masters 40 + meta il-veteran Patrick Scicluna (Mosta AF Sign Studio CC) temm b’suċċess fl-ewwel post wara tellieqa  kkontestata ma’ Michael Camilleri (Team Greens ) u Ivan Zammit (B’Kara St Joseph SC). Zammit dahal fi-ttielet post wara Camilleri.
Fil-kategorija Masters 60+ Emanuel Camilleri ma kienx kontestat u il- korsa fil-hin ta’ 1:09’55, filwaqt li fil- Masters 50 + Michael Lia (Mosta AF Sign Studio CC) ħa l-ewwel post segwit Gejtu Catania (The Cyclist).
Fit-taqsima tan-Nisa, ma kien hemm l-ebda kompetizzjoni peress li il-parteċipanti kienu jagħmlu parti mit-tim Nazzjonali, li bħalissa qedin jiħarġġu għall-impenn internazzjonali li jmiss gewwa l-Iżrael f’Marzu. It-tim ħa l-opportunità biex jużaw it-tellieqa bħala sessjoni ta ‘taħriġ fit -toroq magħluqa .

Fil-kategorija Juniors, ic-Champion Nazzjonali Junior kurrenti Kurt Muscat ( Mosta AF Sign Studios CC ) kompla juri il-qawwa tiegħu billi zamm il-bogħod mill-avversarji tiegħu Nicholas Attard Montaldo (The Cyclist) u Brandon Sultana (Gozo Greyhounds) u b’sprint qawwi 100 metru mit-tmiem tal-korsa ratu jiehu ir-rebħa misthoqqa.

Tellieqa miggielda u eċċitanti ħafna mill-bidu net tal-korsa ta 99 kilometru ghaċ-ċiklisti fil-kategorija Elite. Kien hemm hafna xoghol bejn iċ-ċiklisti sabiex ikabbru id-distakk bejniethom u jippruvaw jantiċipaw il-mossi ta xulxin. B’hekk jippruvaw jevitaw sprint fl-ahhar metri. Incident sfortunat fl-ahhar ftit metri tat-tellieqa rat xi ċ-ċiklisti jindarbu. Dan gara meta huma taw is-salt izda spiccaw wisq qrib xulxin u b’hekk giet ikkawżata l-incident. F’dan il-hin, kien Pierre Borg (Mosta AF Sign Studio) li ħareġ rebbieħ meta sar sprint finish bejnu u iċ-ċiklisti veterani Maurice Formosa (The Cyclist) u Steve Sciberras (Agones SFC) Borg spicca it-tellieqa f’hin ta saghtejn u erbghin minuta.

“L-ewwel u qabel kollox il-ħsibijiet tagħna jmorru għall-atleti midruba, u nieħdu din l-opportunità li nixtiqulhom fejqan ta’ malajr. Sfortunatament, fi tlielaq ferm ikkontestati, bħal dak li kellna nhar il-Ħadd, dawn l-inċidenti gieli jseħħu għalkemm fortunatatment dawn huma rari”, ikkummenta Edward Enriquez, Segretarju Ġenerali tal-Klabb Mosti. “Fuq nota aktar pożittiva aħna kuntenti li naraw atleti mill-Akkademja tagħna jieħdu sehem u jaghtu prestazzjoni tajba. Dawn huma l-futur ta ‘ l-isport tagħna u aħna qed jagħmlu l-almu tagħna biex dawn jiġu indukrati “.

Il-Kumitat tal-Mosta AF Sign Studio Club Cycling huwa grat lejn il-parteċipanti, coaches, marshals, uffiċjali, il-Kunsill Lokali ta’ Haz- Żebbuġ, il-Malta Cycling Federation, Għassa Tal-Pulizija Qormi, Pulizija tat-Traffiku, Transport Malta u l- Tim mediku għall- assistenza tagħhom fl-organizzazzjoni ta’ din it-tellieqa.

Għall-iktar informazzjoni dwar il-klabb żuru is-sit http://mostacyclingclub.com/about.php jew il-paġna fuq Facebook - https://www.facebook.com/mostacyclingclub/?fref=ts

Photo Credit: Mosta AF Signs Cycling Club/Cedric Galea Pirotta

Mosta AF Sign Studio Pierre Borg being presented with the Elite Category Trophy


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/mosta-cycling-club-launch-2016-cycling-season-with-dominant-performances/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.