Miet it-tiratur veteran Baskal Muscat

Friday, October 14, 2011, 21:03

Thabbret il-mewt tat-tiratur veteran, Baskal Muscat li kien wiehed mil-pijuniri tal-isports tal-isparar f’Malta.

Baskal kien ilu attiv sa mis-snin hamsin u sittin fejn ha sehem kemm il-darba fil-klabb gewwa h’Attard. Huwa jibqa mfakkar gharr-rebh tal-midalja tad-deheb tal-veterani gewwa Andorra fl-1985. Baskal irrapprezenta lil Malta flimkien Joe Attard fil-Loghob tal-pajjizi z-zghar gewwa Cipru fl-1979.

Huwa kien ghadu jiffrekwenta l-klabb gewwa l-Bidnija sa nhar il-hadd li ghadda u baqa jsegwi l-isports tal-isparar. Il-Federazzjoni Maltija ghall-Isports tal-Isparar tibghat il-kondoljanzi lill-familja Muscat.

Il-funeral sar il-Ġimgha filgħodu fil-knisja tal-Imsida fit-8.00am.

Leave a comment