MFPA releases statement on George Mallia

Saturday, July 2, 2016, 21:02

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The MFPA has just released a statement, declaring Felice Bellini as a ‘persona non grata’ in the Maltese football scene. This was done after the MFPA Council accepted the proposal of the Executive Committee of the Association in declaring Felice Bellini a ‘persona non grata’ by the Malta FA. Bellini, who has in the past worked with local clubs, has already been found guilty by sport judicial systems within the Italian FIGC about this case and is currently undergoing legal procedures in front of the Catanzaro Tribunal.

On the other end of the spectrum we find George Mallia, Maltese international ex-player who playerd over 60 games for the national team, who has also been declared by the MFPA as a ‘persona non grata’. Mallia is only guilty of seeking justice within Maltese Law Courts, a right bestowed on every Maltese citizen, after a club he had given his services to, failed to pay him the salary owed to him.

This situation is not only shameful but also greatly unjust. It is unfathomable how the MFPA Council can even compare, let alone consider equal, the actions of these two individuals. It is appalling that a player fighting for his legal rights and a person already found guilty of ‘match fixing’ are effectively being treated the same by the MFPA.

#supportGeorgeMallia

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

L-MFPA għadha kif ħarġet stqarrija tiddikjara lil Felice Bellini bħala ‘persona non grata’ għal football Malti. Dan wara li l-Kunsill tal-MFPA laqa’ l-proponiment tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni u ddikkjara bħala ‘persona non grata’ lil Felice Bellini mill-FA Maltija. Bellini, li fil-passat ħadem ma’ xi klabbs lokali, diġa’ kien ikkundannat mill-ġustizzja sportiva fi ħdan l-FIGC Taljana dwar dan il-każ u bhalissa jinsab għaddej proċeduri quddiem it-Tribunal ta’ Catanzaro.

Fuq in-naħa l-oħra tal-ispettur insibu lil George Mallia, ex-player internazzjonali Malti li lagħab il-fuq min 60 logħba għat-team nazzjonali, li ukoll gie iddikjarata bhala ‘persona non grata’ mill-MFPA. Mallia hati biss talli qed ifittex li ssir gustizzja miegħu fil-qrati Maltin, dritt tiegħu bhala cittadin Malti, wara li l-club li lilu kien qed joffri servizzz naqas milli jhallas pagamenti dovuti lilu.

Din is-sitwazzjoni hija mhux biss tal-misthija, izda ukoll grossament ingusta. Wiehed ma jistax jifhem kif il-Kunsill tal-MFPA jista biss jikkumpara, ahseb u ara iqis l-istess, l-azzjonijiet ta’ dawn iz-zewg individwi. Hija xukkanti li player li qed jiġġieled għal dritt legali tiegħu u persuna li diga instabet hatja ta’ ‘match fixing’ huma effettivament impoġġija fl-istess keffa u qed jigu trattata l-istess mill-MFPA.

#supportGeorgeMallia

George Mallia playing for Malta

Leave a comment