MFA does not want to reveal names of alleged corrupted players

Wednesday, October 26, 2011, 19:30

by Sandro Micallef

In my opinion the MFA chiefs are too afraid of the fact that local football Clubs may be upset if the names of the players that have allegedly been involved in the 2007 Norway v Malta game are out.

I personally think it is a shame that Norman Darmanin Demajo has the names of these players in hand but does not want to initiate an immediate internal investigation by the competent corruption board which is already set within the MFA organisation. Despite being in possession of the transcript in the German language of the Bochum trial, the MFA President has informed the MFA Council that he will ask the General Secretary Joe Gauci to inform the Malta Police that the MFA has this transcript in its possession.

“I confirm we have seen the names in the transcript of the trail but will not mention any names as we will ask the police to investigate further”
This is a yet a confirmation that the recently appointed President and his CEO do not want to upset member Clubs with whom these 5-6 players are registered with. It is very ironic that despite the general public’S call for these names to be named, Darmanin Demajo and Bjorn Vassallo have decided not to assume any responsibility and therefore putting all the pressure and shifting the responsibility on the Malta Police.

The transcript of the Bochum trial in which Ante Sapina and Marijo Cvrtak were convicted with a prison sentence, has reached the MFA thanks to UEFA which had put pressure on the German prosecutors to send the documents to Malta without further delay.

Additionally the MFA is considering applying to be as Parte Civile within the criminal case Police vs Nikki Dimech. The former Sliema Mayor and ex Sliema Wanderers Committee member said during his latest arraignment last Monday that he is aware of two corruption cases involving local football.
Mr. Dimech is currently being accused of bribery in connection with commissions he allegedly received from contractors who serviced the Sliema local Council.

Marijo Cvrtak (left)

Ante Sapina

8 Comments

 1. the best says:

  Min gijel lil ian ciantar jaghmel li ghamel , fejni il gustizja ta l mfa , nistena li il media taghti importanza ghal dan il kaz , mhux qisu qedt jiprovaw inesuh

  [Reply]

 2. Joseph says:

  Kiku grat barra din il-haga u l-FA ikolla l-ismijiet u ma tkunx trid tohrogom kiku il-gurnalisti mil-ewwel jinvestigaw u jsiru jafu min huma il-players imma hawn Malta l-FA u l-Gurnalisti xej seww it tnejn li huma!

  [Reply]

 3. Erik DeBattista says:

  Jien nahseb decizjoni gusta mil MFA Sandro…
  Ovvja li in nies irridu lismijiet.. it’s a call for blood… mur ara kif jigu massakrati dawn il players kieku u ovvjament irridu niftakru li dan ghad mhemmx konferma li vera kien hemm korruzjoni
  Nahseb li tinvestiga il pulizija huwa lahjar haga li setat saret… issa kemm ghandi fiducja li il pulizija kapaci jiehdu hsieb kaz hekk… heqq dik storja ohra!!!

  [Reply]

 4. Supporter says:

  Lanqas int kurjuz ukoll!!!1

  [Reply]

 5. Saliba says:

  Apparti dan hemm kaz iehor ta’ korruzzjoni li jinvolvi lil Ian Ciantar ex-player ta’ Sliema. Kaz, li ghal raguni jew ohra, ma tantx inghata prominenza. Nistieden lil dan il-gurnal jaghmel ftit ricerka u investigazzjoni ghax hemm bzonn bis-serjeta’. Il-loghba kienet bejn Qormi u Sliema (decider). Jidher li Ian Ciantar ikkorrompa lilu innifsu dakinhar!!!!! Ara kieku kienu Marsaxlokk, kieku ilhom isiru investigazzjonijiet mill-MFA…………..

  [Reply]

 6. caruana says:

  nispera li mhux xi hadd li kien jilghab in-norvegja u allura ahjar ma nsemmu xejn

  [Reply]

 7. Bugeja says:

  Tal misthija……ara ma jghjidux li huma kontra il koruzjoni mela. IRRIDU NKUNU NAFU LISMIJIET

  [Reply]

  waterpolo Reply:

  jien ghalija jamlu sew qabel ma jistabu hatja mhux sew isemmi ismijiet

  [Reply]

Leave a comment