MESA – Rebħiet importanti għall-BOV u Education fl-1 Diviżjoni

Wednesday, February 22, 2012, 14:07

 

Bank of Valletta u Education kisbu rebhiet importanti l-gimgha l-ohra fl-I Divizjoni biex it-taqtiegha ghar-rebh tal-kampjonat hraxet b’dawn iz-zewg teamijiet flimkien ma’ Enemalta nvoluti kollha f’din it-taqtiegha. BOV sabu sfida iebsamit-team A tal-Pulizja tant li rebhu b’margini ta’ goal wiehed biss 4-3, filwaqt li Education taw it-tieni telfa lil Enemaltameta ghelbuhom 6-3. Fil-loghba l-ohra mill-I Divizjoni, Malta Freeport kisbu t-tieni rebha u tbeghdu mill-ahhar postijietmeta ghelbu lil CCF 3-1.

Fl-unika loghba mit-II Divizjoni, MRRA (Rizorsi) kisbu t-tieni rebha taghhom meta ghelbu lilSVPR 5-1 biex hallew lil dawn ta’ l-ahhar jokkupaw il-post ta’ qabel ta’ l-ahhar fil-klassifika.

Fit-III Divizjoni, Civil Protection kisbu t-tieni rebha konsekuttiva meta ghelbu lil Heritage Malta 7-1, waqt li Transport Malta hadu walkover fuq LGA, biex Heritage Malta u LGA baqghujaqsmu l-ahhar post tal-klassifika.

Sadattant, din il-gimgha jintlaghab programm ta’ sitt loghbiet ohra, kif jidher hawn taht:

It-Tlieta, 21 ta’ Frar

2.00 p.m. III Div.: KMS v VAT Dept

3.00 p.m. II Div.: Maltapost v MRRA (Rizorsi)

L-Erbgha, 22 ta’ Frar

2.00 p.m. II Div.: Customs v SVPR

3.00 p.m. I Div.: AFM v Central Bank

Il-Hamis, 23 ta’ Frar

2.00 p.m. II Div.: Air Malta v HSBC

3.00 p.m. I Div.: Enemalta v BOV

POLOZ TAN-KNOCK-OUT

Waqt laqgha tal-Kumitat tal-MESA li saret nhar il-Gimgha, gew imtella’ l-poloz ta’ l-ewwel zewg rounds tan-Knock-Outtal-Football, li rrizultaw hekk:

I Round

MRRA (Agrik.) v Govt Property Dept

SVPR v KMS

MRRA (Rizorsi) v Universita’

Civil Protection v Heritage Malta

Transport Malta v HSBC

VAT Dept v Customs

Pulizija B v Air Malta

Maltapost v LGA

II Round

Education v Enemalta

VAT Dept/Customs v CCF

AFM v Central Bank

Transport Malta/HSBC v Malta Freeport

BOV v Pulizija A

SVPR/KMS v Civil Protection/Heritage Malta

Maltapost/LGA v MRRA (Riz.)/Universita’

Pulizija B/Air Malta v MRRA (Agrik)/Govt Propert Dept

Il-loghob tan-Knock-Out ghandu jibda jintlaghab fil-21 ta’ Marzu, kif indikat fil-fixtures, wara li jintemm il-Kampjonat.

SPORTS IEHOR

Waqt il-laqgha ta’ nhar il-Gimgha, il-Kumitat fassal ukoll programm ta’ attivitajiet ohra sportivi li hemm il-hsieb li jiguorganizzati aktar tard matul dan l-istagun. Barra s-soliti tournaments tal-Football Over 35 (Irgiel) u Football tan-Nisa, Bowling, Darts, Pool, Snooker u Table Tennis, il-Kumitat qed jippjana li jorganizza wkoll attivitajiet f’dixxiplini sportivi ohrabhal Atletika, Ghawm, Badminton, Karting, Table Football u Scrabble.

 

 

Leave a comment