MESA – Maltapost, KMS u VAT Dept. jibqgħu għaddejjin b’rekord ta’ mija fil-mija

Saturday, February 11, 2012, 21:19

Meta din il-gimgha kompla l-Kampjonat tal-Football tal-MESA, it-timijiet tal-Maltapost fit-IIDivizjoni, KMS u VAT Dept fit-III Divizjoni komplew ghaddejjin bir-rekord taghhom ta’ mija fil-mija. Fit-II Divizjoni, Maltapost kellhom loghba difficli kontra t-team tal-Pulizija B, li kienghadhom bla telfa, biex rebhulhom bl-iskor ristrett ta’ 2-1. L-istess ghamlu fit-III DivizjoniVAT Dept fil-konfront kontra Government Property Department, li wkoll kienu ghadhom blatelfa, u rebhulhom bl-istess skor ta’ 2-1. Min-naha taghhom, KMS kisbu rebha ohrakonvincenti kontra Heritage 9-2.

Fit-II Divizjoni wkoll, Universita’ zammew il-pass mal-Maltapost b’rebha ta’ 5-1 fuq Customs,waqt li sfortunatament iz-zewg loghbiet li kellhom jintlaghbu l-Hamis it-tnejn ma ntlaghbuxminhabba li Air Malta u Central Bank naqsu li jipprezentaw ruhhom ghal-loghob kontra MRRA (Agrik) u CCF rispettivament, biex dawn ta’ l-ahhar inghataw walk-over.

Sadattant, il-loghob ikompli l-gimgha d-diehla bi programm iehor ta’ sitt loghbiet li huma:

It-Tlieta, 14 ta’ Frar

2.00 p.m. II Div.: MRRA (Rizorsi) v SVPR

3.00 p.m. I Div.: Education v Enemalta

L-Erbgha, 15 ta’ Frar

2.00 p.m. I Div.: Malta Freeport v CCF

3.00 p.m. I Div.: Pulizija A v BOV

Il-Hamis, 16 ta’ Frar

2.00 p.m. III Div.: LGA v Transport Malta

3.00 p.m. III Div.: Civil Protection v Heritage

 

 

 

Leave a comment