- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Manuel Camilleri appointed as new ASMK Treasurer

Posted By Sportinmalta On January 28, 2016 @ 8:10 pm In Featured,Motorsport | No Comments

Note:This article has been posted in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Autocross Finals on Saturday and Enduro in Gozo held on 10th January

In the last past week ‘Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ concluded the Extraordinary General Meeting process which was held at Villa Bigħi. ASMK confirmed the New Treasurer, the Assistant Treasurer, Treasurer for the Autocross, and the Representative for the Motocross.

Following the resignation of Mr. Edgar Xuereb who served as Treasurer of ASMK for the past 20 years, Manuel Camilleri was unanimously elected to take the vacant seat of Xuereb. Camilleri held several minor posts too in ASMK including that of Assistant Treasurer. Camilleri still holds the posts President and Representative of the Trials section with the ASMK family.

Following the EGM voting for other posts and appointments including Statute emendments were held at the ASMK Clubhouse at Mtarfa managed by a three persons Voting Commission. Gordon Johnson was elected to the office of Assistant Treasurer a post which he already occupied a year ago, John Mamo who already occupied the post of Treasurer of the Motocross Section is now also elected as Representative of the same section. Another new face in the ASMK Administration is Malcolm Borg who was elected as Treasurer of Autocross Section. ASMK thanks the Voting Commissioners for their excellent work performed.

The Association also thanks Mr Edgar Xuereb for all his services during the last 20 years. Xuereb together with the present President and Secretary General are well known among the members for their leadership that changed the Association’s older situation from crisis to the fruitful situation and clear standards that ASMK holds today with regards to management and financial situations.

The Association also thanks Clayton Camilleri for his past 8 years of service in the Motocross section as well as Edward Ciantar who occupied another post also in this section for the last two years. The Association also thanks the Maltese Council for Science and Technology under the leadership of Dr. Jeffery Pullicino Orlando to give ASMK the opportunity to hold the EGM in the main hall of Villa Bigħi for the the Extraordinary General Meeting last December 2015.

Meanwhile, following the festive season the Association will be organizing its Motorsport activities of the ASMK – Pasta Poiatti National Championships. Next Saturday 9th January at Ta Qali ASMK will be holding a short event consisting of the Final Races for the Autocross Classes A and B for the Modified cars and the Final Race of 7 Laps for the Standard Autocross class. Autocross racing was postponed due to bad weather and rain on Sunday 20th December. These race finals start at 03.00pm and entrance is for free to all on this occasion.

On Sunday 10th January the Association Officers and Enduro members will be crossing the Malta - Gozo channel to hold the first event for 2016 in Gozo. This Enduro race for bikers of all levels of skill is the third event of the ASMK – Pasta POIATTI 2015/2016 Enduro Championship. This is being held in the quarry named ‘il-Barriera tal-Qassis’ limits of Qala. This is a new site which will be used for the first time by ASMK. All necessary permits and conditions have been granted. This new location is expected to offer new challenges to the Enduro Riders of all abilities. Registration opens at 9: 00am and racing starts at 10: 00am. This Enduro event is supported by the Minister for Gozo, the Gozo Sports Board and Dunlop Tyres. Gozo competitors are expected to participate in this event.

A Look at the points standings after two Enduro activities in various locations in Malta we find that Matthew Gauci riding a Yamaha is leading the classification with a maximum of 40 points following his two race wins. Andrew Cassar on a KTM motorbike is 2nd placed with 24 points. Third position is shared between Scicluna brothers Ian and Joseph both riding KTM motorcycles and each won 22 points so far. Fourth place is won by young Bernard Sammut on a KTM with 21 points while fifth place goes to Alex Sant Fornier, Andrea Scicluna and Victor Bajada all on KTM motorcycles and with 17 point each. Surely this Gozo race will change much of this classification.

Further information can be obtained from the ASMK Official website named www.asmk.org.mt  or in  Facebook pages named ‘ASMK Malta’ and ‘Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’. One can also make contact by email:-info@asmk.org.mt

Photos by Mario Micallef

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Malti

MANUEL CAMILLERI IL-KAXXIER IL-GDID TAL-ASMK

Nhar is-Sibt Autocross Finals u Enduro f’Għawdex il-Ħadd li gej

Fil-Ġimgħatejn li għaddew l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi ikkonkludiet il-proċess li beda fil-Laqgħa Generali Straordinarja (EGM) li saret f’Villa Bigħi biex jigi elett il-Kaxxier il-Gdid tal-ASMK kif ukoll Assistant Kaxxier, Kaxxier tal-Autocross u Rapprezentant tal-Motocross. Wara r-rezenja ta Edgar Xuereb min Kaxxier tal-ASMK ġie nominat Manuel Camilleri li kien elett unanimament. Camilleri kien jokkupa diversi karigi fl-ASMK fosthom dik t’ Assistant Kaxxier. Dan kellu jirrezenja minn din il-kariga biex seta jiehu l-Kariga ta Kaxxier ASMK waqt li wkoll illum jokkupa il-kariga ta’ President u Rapprezentant tas-sezzjoni Trials.

Waqt dawn l-elezzjonijiet immexxija minn-Kummissjoni ta tliet persuni saru wkoll divseri ħatriet. Wara l-elezzjonijiet li saru matul il-gimgħa li għaddiet għal darbaohra Gordon Johnson gie elett fil-Kariga ta Assistant Kaxxier liema kariga kien diga jokkupa fl-istagun li għadda. John Mamo li diga jokkua l-Kariga ta Kaxxier fis-Sezzjoni Motocross issa gie elett ukoll bhala Rapprezentant ta l-istess Sezzjoni. Wicc gdid iehor fl-Amministrazzjoni tal-ASMK huwa Malcom Borg li gie Elett Kaxxier tas-Sezzjoni Autocross.

L-Assocjazzjoni tirringrazzja li Sur Edgar Xuereb għax-xogħol kollu li għamel matul dawn l-ahhar 20 sena fejn kien jokkupa l-Kariga ta Kaxxier tal-ASMK. Xuereb flimkien mal-President u Segretarju Generali prezenti huma magħrufa fejn fil-bidu ta zmienijiet li hadu t-tmexxija rnexxilhom johrogu lill-Assocjazzjoni min krizi li kienet fija f’nofs id-disajnijiet li thalliet minn Amministrazzjoni precident izda llum l-Assocjazzjoni hija wahda b’sahhita amministrativament kif ukoll finanzjarjament. L-Assocjazzjoni tirringrazzja ukoll lill Kummissjoni li mexxiet il-Votazzjoni fil-Clubhouse tal-ASMK fl-Imtarfa, lill Clayton Camilleri li għal dawn l-ahhar 8 snin ta s-servizz tiehu lis-sezzjoni Motocross kif ukoll lill Edward Ciantar li okkupa kariga u ta serivizz f’dan l-ahhar sentejn lill l-istess sezzjoni. L-Assocjazzjoni tirringrazzja ukoll lill-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknologija taht it-tmexxija ta Dr. Jeffery Pullicino Orlando li ppermettw lill l-ASMK biex tkun tista tuza is-sala f’Villa Bigħi fejn giet organizzata l-Laqgħa Generali Straordinarja Dicembru 2015.

Intant l-Assocjazzjoni terga tirranka bl-attivitajiet matul tmiem il-gimgħa li gejja fejn nhar is-Sibt 9 ta’ Jannar 2015 se jsiru l-finali A u B tal-Autocross Modified kif ukoll il-Finali Autocross Standard li gew imhassar nhar il-Hadd 20 ta’ Dicembru 2015 minhabba l-maltemp u x-xita li għamlet waqt l-attivita. Il-Finali jibdew fit-3:00pm u d-dhul ikun bla hlas.

Il-Ħadd l-Assocjazzjoni ser taqsam il-fliegu fejn ser tkun qed torganizza l-ewwel attivita f’Għawdex għal 2016. Is-sezzjoni Enduro tal-Assocjazzjoni ser torganizza it-tielet attivita mill-kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 li ser issir fil-Barriera tal-Qassis Limiti tal-Qala. Din hija sit gdida u li ser tkun qed tintuza l-ewwel mill-ASMK. Din mistennija toffri sfidi godda lir-Riders kollha. Registrazzjoni tiftah fid-9:00am bl-attivita tibda fl-10:00am. L-Attivita hija ssapportajta mil-Ministru għal Għawdex, mil-Gozo Sport Board u Dunlop Tyres. Kompetituri min Għawdex jistgħu jippartecipaw f’din l-attivita.

Harsa lejn il-klassifika Enduro fejn wara zewg attivitjiet insibu lil Matthew Gauci fuq mutur Yamaha fuq quddiem tal-klassifika b’massimu ta’ 40 punt segwit min Andrew Cassar fuq mutur KTM b’24 punt. Fit-tielet pozizjoni nsibu lill ahwa Ian u Joseph Scicluna it-tnejn fuq muturi KTM b’22 punt kull wiehed. Fir-raba pozizjoni nsibu lill Bernard Sammut fuq mutur KTM b’21 punt fil-waqt li fil-hames post insibu lil Alex Sant Fornier, Andrea Scicluna u Victor Bajada kollha fuq muturi KTM b’17 il-punt kull wiehed.

Iktar informazzjoni wiehed jista jiksibha mis-sit elettroniku tal-Assocjazzjoni www.asmk.org.mt jew mill-Facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jagħmel kuntatt bl-email fuq:- info@asmk.org.mt

Ritratti ta Mario Micallef

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gallery/Muntaġġ

Enduro Poster

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Edgar Xuereb flimkien President u Segretarju Generali

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Manuel Camilleri il-kaxxier il-gdid flimkien mal-Ufficjali tal-ASMK

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Matthew Gauci fuq Yamaha

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/manuel-camilleri-appointed-as-new-asmk-treasurer/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.