Malta Weightlifting association Awards

Saturday, December 22, 2012, 19:11

The Malta Weightlifting association organised last event for this year, The MWA Awards.

The event started with the presentation of trophies for the participants of the National Championships, other presentations were for the four new category referees, Stephen Borg, Rodienne Balzan, Gayle Caruana and Ramona Borg.

The Most Improvement Award for a New Comers was won by Emersin Bugeja 102 points followed by Kieran Mifsud 55 points and Owen Bugeja 48 points. In The Most Improvement Award for Women was won by Ivana Micallef 24 points followed by Nicole Gatt 22 points and Nadine Gatt. The Men section was won by Malcom Camilleri 94 points followed by Joran Farrugia 65 points and Chris Schinas 45 points.

The Most achievement Award is won by those athletes who break the most National Records. During this year 123 national records were broken; the men section was won by Joran Farrugia with 29 national records while the women section was won by Nicole Gatt with 58 National Records. Other athletes that broke national records trough the 2012 were Ivana Micallef, Rodmar Pulis, Hayden Farrugia, Malcom Camilleri and Destiny Vella Busutill.

The Most Promising athlete for this year was won by Rodmar Pulis.

The President of the association Mr. Jesmond Caruana presented a commutative plaque to the new Honorary President of the MWA Mr. Alfred Ellul Mercer.

In a short speech the president said that this was another successful year considering the number of participants, the achievement in records and the positive results in the international scene.  For the 2013 plan he said that the importance now is that the Malta team achieves a good result in the Mediterranean Cup in Italy next month. Particular emphases were on the organaisation of the international competitions to be oraganised in Malta next April.

 

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-weightlifting organizzat aħħar avveniment għal din is-sena, bil-preżentazzjoni tal- MWA Awards.

L-avveniment beda bil-preżentazzjoni ta ‘trofej għall-parteċipanti tal-Kampjonati Nazzjonali li saru dan l- aħħar, preżentazzjonijiet oħra asset lil erba’ referees godda fil- livell internazjonali numbru 2, Stephen Borg, Rodienne Balzan, Gayle Caruana u Ramona Borg.

Il-Premju ghal-aktar  titjib ta matul is-sena  ghal atleti ġodda kien mirbuħ minn Emersin  Bugeja 102 segwit minn Kieran Mifsud 55 punti u Owen Bugeja 48 punti. Il-Premju ghal-aktar  titjib ta matul is-sena  għan-Nisa kien mirbuħ minn Ivana Micallef 24 punti segwita minn Nicole Gatt 22 punti u Nadine Gatt. Is-sezzjoni Irġiel kienet mirbuħa mnn Malcolm Camilleri 94 punti segwiti minn Joran Farrugia 65 punti u Chris  Schinas 45 punti.

Il-Premju ghal min  jikiseb l-aktar records nazzjonali kien mirbuh Joran Farrugia ma ’29 rekords nazzjonali filwaqt li s-sezzjoni tan-nisa kienet mirbuħa minn Nicole Gatt bi 58 Rekords Nazzjonali. Atleti oħra li kissru nazzjonali rekords trough ‘l-2012 kienu Ivana Micallef, Rodmar Pulis, Hayden Farrugia, Malcolm Camilleri u Destiny Vella Busutill. Matul din is-sena 123 rekords nazzjonali kienu miksura. Rodmar Pulis gie presentat bi trrofew ghal l aktar atleta promettenti.

Il-President tal-assoċjazzjoni Sur Jesmond Caruana ppreżentat plakka kommuttativa lill-President Onorarju ġdid is-Sur Alfred  Ellul Mercer.

F’diskors qasir il-President qal li din kienet sena oħra ta ‘suċċess meta wiehed jikkunsidra l-għadd ta’ parteċipanti, l-kisba fir-riżultati pożittivi fil-xena internazzjonali. Għall-pjan 2013 qal li l-importanza bhalissa hija li t-tim Malti jikseb riżultat tajjeb fit-Tazza tal-Mediterran fl-Italja xahar li jmiss. Enfasi partikolari kienu fuq il-organizazjoni tal-kompetizzjonijiet internazzjonali li għandhom ikunu f’Malta f’April li ġej.

Leave a comment