- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Malta to take part in European Small Nations Weightlifting Tournament 2016

Posted By Sportinmalta On March 26, 2016 @ 11:42 pm In Featured,Other,Weightlifting | No Comments

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The Maltese National Weightlifting team recently participated in the 38th European Small Nations Weightlifting Tournament together with the host country Cyprus, Monaco, Luxemburg and Iceland. A team from Israel was also invited as a guest.

First to perform was the female team, consisting of Pamela Psaila and Yazmin Zammit Stevens who both had excellent performances. Pamela lifted a total of 143kg, including 3 national records, while Yazmin lifted a total of 145kg breaking another 5 national records. This meant they got a total of 380 points, finishing in 3rd place, just a few points short of the runners up, Iceland. The competition was won by the home team, Cyprus. 4th and 5th places were taken by Monaco and Luxemburg respectively.

In the second competition, Kyle Micallef, Rodmar Pulis and Ryan Agius competed against the other athletes to secure third place in this tournament with 937 points, following Iceland who scored 995 points, and Cyprus with 1130 points. 4th and 5th places went to Luxemburg and Monaco respectively. In this competition, the Maltese athletes also performed brilliantly, with a new senior national record, and personal bests for all athletes. Kyle lifted a total of 271kg, breaking the snatch national record in the 94kg category, which has been standing for 12 years, and a 9kg personal best in his total. Rodmar lifted a total of 256kg which is a personal best of 7kg in competition total. Ryan lifted a total of 246kg, along with a competition personal best in the snatch.

Along with the Mediterranean Cup held two weeks ago, this was another solid performance for Rodmar Pulis who in the next weeks will be representing Malta for the first time in the European Seniors Weightlifting Championships in Forde, Norway. These results greatly improve Pulis’ chances of qualifying for the Rio Olympic Games.

In Cyprus the athletes were accompanied by the MWA National coach Jesmond Caruana. During his stay Caruana had several meetings regarding future collaborations and projects, including the possibility of Malta organizing next year’s edition of the European Small Nations Tournament.

Malta’s participation in this competition was possible thanks to the constant support received by the Maltese Olympic Committee and SportMalta.

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

It-tim Nazzjonali Malti tal-Weightlifting riċentament ħa sehem fil-38 edizzjoni tal-Turnew għall Nazzjonijiet Żgħar Ewropej tal- Weightlifting flimkien mal-pajjiż ospitanti Ċipru, Monako, il-Lussemburgu u l-Islanda. Tim minn Iżrael kien ukoll mistieden.

L-ewwel fil-kometizzjoni  kieu it-tim tan-nisa, li jikkonsisti minn Pamela Psaila u Yazmin Zammit Stevens li tnejn kellhom prestazzjonijiet eċċellenti. Pamela terfet t-total ta ’143 kilo, inkluż 3 rekords nazzjonali, filwaqt Yazmin terfa t-total ta 145kilo w tikser 5 rekords nazzjonali oħra. Dan fisser li flimkien ghamlu total ta ’380 punti, b`hekk akkwistaw 3 post, biss ftit punti wara l-Islanda. Il-kompetizzjoni kienet mirbuħa mill-tim tiegħu fil-Ċipru filwaqt li l-postijiet, 4 u 5 ttieħdu minn Monako u l-Lussemburgu rispettivament.

Fit-tieni kompetizzjoni, Kyle Micallef, Rodmar Pulis u Ryan Agius kkompetew kontra l-atleti oħra biex jiżguraw tielet post fil-kampjonat ma ’937 punti, dawn li ġejjin Iżlanda li skorja 995 punti, u Ċipru ma 1130 punti. postijiet 4 u 5 marru għall-Lussemburgu u Monaco rispettivament. F’din il-kompetizzjoni, l-atleti Maltin wettqu wkoll kompetizzjoni brillianti, b`rekord ġdid nazzjonali, u progress tajjeb għall-atleti kollha.

Kyle refa’ total ta ’271kilo w jikser rekord nazzjonali fil-refa’ snatch fil-kategorija 94kilo, li kien ilu  mwaqqaf għal 12 l-sena kif ukoll 9kilo fuq l-aħjar rizultat personali tiegħu. Rodmar fefa total ta ’256kilo li huwa l-aħjar personali bi progress ta’ 7kilo. Ryan refa’ total ta ’246 kilo, huwa  wettaq  l-aħjar personali fil-refa’ snatch.

Flimkien mal kompetizzjoni tal- Mediterran li saret ġimgħatejn ilu, din kienet  prestazzjoni ohra solida għal Rodmar Pulis li fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu jirrappreżenta’ Malta għall-ewwel darba fil-Kampjonati Ewropej tal-Weightlifting li ser isiru gewwa Forde, in-Norveġja. Dawn ir-riżultati ittejjebu ħafna l-opportunitajiet ta Pulis li jikkwalifika għal-Logħob Olimpiku ta ‘Rio.

F’Ċipru l-atleti kienu akkumpanjati mill-kowċ Jesmond Caruana. Matul iż-żjara tiegħu Caruana kellu diversi laqgħat dwar kollaborazzjonijiet u proġetti futuri, inkluża l-possibbiltà ta ‘Malta torganizza edizzjoni sena d-dieħla tal-Kampjonat Ewropew Nazzjonijiet Żgħar.

Il-parteċipazzjoni ta ‘Malta f’din il-kompetizzjoni kienet possibbli grazzi għall-appoġġ kontinwu mill-Kumitat Olimpiku Malti u SportMalta.

———————————————————————————————————————————————————-

Gallery

Kyle Micallef

———————————————————————————————————————————————————-

Pamela Psaila

———————————————————————————————————————————————————-

 

Rodmar Pulis

———————————————————————————————————————————————————-

Ryan Agius

———————————————————————————————————————————————————-

Yazmine Zammit Stevens

 

 

 


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/malta-to-take-part-in-european-small-nations-weightlifting-tournament-2016/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.