Malta to host 2016 International School Sport Federation World Badminton Championships

Saturday, February 20, 2016, 15:48

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

In March 2016, the Malta School Sport Federation and Badminton Malta will play host to the International School Sport Federation World Badminton Championships having successfully bid to bring this event to Malta. The Championships, aimed towards youths aged between 14 and 17 years of age will see both school and national teams battle it out on local courts.

From the 28th March until the 2nd April, Malta will be hosting around 275 athletes representing nineteen countries including Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Chinese Taipei, Croatia, India, Pakistan, England, France, Germany, Greece, Islamic Republic of Iran, Luxembourg, Scotland, Slovakia, Spain, Turkey and of course host nation Malta.  Malta will be fielding two teams – boys and girls who are being coached by coaches Edmond Abela and Patrick Cassar, assisted by George Camilleri and Aldo Polidano respectively, who have a wealth of experience in the field, both as athletes and coaches.

“At this time and day sports is very crucial for the holistic development of the child in education. It gives them both the physical skills they need in their early educational years and their mental skills as they develop through their whole educational system.  In a society where students are becoming more sedentary it is crucial that sports becomes an integral part of the whole educational system” said David Azzopardi, Chairman of the Malta Schools Sport Federation. “Through the International championships that International Schools Federation offers each year, Federations in those countries are given the opportunity to hold a high level sporting event with full collaboration with the schools’ sports organizing committees”, concluded Azzopardi.

The Schools Teams fixtures are scheduled to take place at Tal-Qroqq Sports Complex, whilst the selected teams’ fixtures will take place at the Ta’Qali Basketball Pavilion.  Since all competitions will be held during school holidays the general public are encouraged to attend and show support to the athletes.

“The Championships are very important for Badminton Malta as not only do they give its young athletes the opportunity to compete at international level but we are hopeful that this event encourages other athletes to start practicing this sport” commented Chris Spiteri, Federation President. “We are grateful towards the Malta Schools Sport Federation and Sportmalta for the support and drive they are giving this event”.

During the official Group Draws which took place earlier on this week, it was announced that Malta Girls Schools Teams were placed in Group B and will be facing France, Bulgaria and Greece, whilst the Boys Schools teams will be part of Group D facing teams from Chinese Taipei, Portugal and Scotland.

“We are all very excited the draws are out, even though it’s a challenging tournament for Malta, the smallest country to have ever organised International School Sport Federation World Badminton Championships, with the largest number of participating teams, but we are confident that these games will be a success” commented Joanne Cassar, Secretary General of Badminton Malta. “The Maltese squad players and coaches are motivated more than ever to obtain positive results on home territory”

More information on the 2016 International School Sport Federation World Badminton Championships and fixtures will be available onhttp://badmintonmalta.org.  The public is invited to like the Federation’s Facebook Page https://www.facebook.com/BadmintonMalta/?fref=ts for the latest update on the event

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Malta ser tospita il- Kampjonati tad-Dinja 2016 tal-Badminton tal- International School Sport Federation.
F’Marzu 2016, il-Malta School Sport Federation u Badminton Malta se jospitaw il-Kampjonati tad-Dinja 2016 tal-Badminton tal- International School Sport Federation, dan wara li ressqu proposta sabiex isir dan ir -avveniment li Malta. Il-Kampjonati, li huma immirati lejn iż-żgħażagħ ta ‘età bejn 14 u 17-il sena ser jaraw kemm timijiet nazzjonali kif ukoll tal-iskejjel jikkompetu f’Malta.

Mit-28 Marzu sat-2 April, Malta se tospita madwar 275 atleta li jirrappresentaw dstax il-pajjiż  fosthom l-Belġju, il-Brażil, il-Bulgarija, iċ-Ċina, Taipe, il-Kroazja, l-Indja, il-Pakistan, l-Ingilterra, Franza, il-Ġermanja  il-Greċja, ir-Repubblika Iżlamika tal- Iran, Lussemburgu, l-Iskozja, is-Slovakkja , Spanja , it-Turkija, kfi ukoll Malta li ser jkolla żewġ timijiet – subien u bniet li qed jiġu mahruga mill-coaches Edmond Abela u Patrick Cassar, assistiti minn George Camilleri u Aldo Polidano rispettivament. Dawn kollha għandhom minjiera ta ‘ esperjenza fil-qasam, kemm bħala atleti u coaches.

“F’dan iż-żmienijiet, il-prattikar tal-isports ta’ kuljum huwa kruċjali għall-iżvilupp olistiku tat-tfal fl-edukazzjoni. L-Isport  jagħtihom kemm il-kompetenzi fiżiċi li għandhom bżonn fis-snin edukattivi bikrija tagħhom kif ukoll il-ħiliet mentali hekk kif jiżviluppaw permezz tas-sistema edukattiva kollha tagħhom. F’soċjetà fejn l-istudenti qed isiru aktar sedentarji huwa kruċjali li l-isport isir parti integrali mis-sistema edukattiva kollha “qal David Azzopardi , Chairman, tal- Malta -School Sports Federation. ” Permezz ta dawn il-kampjonati Internazzjonali il-Federazzjonijiet f’dawk il-pajjiżi jingħataw l-opportunità li jorganizzaw avvenimenti sportive ta’ livell għoli “, ikkonkluda Azzopardi.

Il-Loghob tat-timijiet tal-Iskejjel huma skedati li jsiru fil-Kumpless Sportiv gewwa Tal- Qroqq, filwaqt li- timijiet nazzjonali ser jilghabu gewwa il-Padiljun tal-Basketball gewwa Ta’Qali. Peress li il-kompetizzjonijiet kollha ser isiru matul il-vaganzi tal- Ghid, -pubbliku ġenerali huma mħeġġeg jattendi u juri l-appoġġ għall- atleti.

“Dawn il-Kampjonati huma importanti ħafna għall-Badminton Malta, mhux biss ghax jagħtu l-atleti żgħażagħ tagħna l-opportunità li jikkompetu fuq livell internazzjonali iżda aħna nisperaw li dan l-avveniment jinkoraġġixxi atleti oħra biex jibdew jipprattikaw dan l-isport ” ikkummenta Chris Spiteri, President tal-Federazzjoni Badminton Malta. ” Aħna grati lejn l- Malta Schools Sport Federation u Sportmalta għall-appoġġ li  huma jagħtu lejn dan l-avveniment “.

Matul id-draws li seħħew ftit tla-jiem ilu, kien imħabbar li it-timijiet tal-Iskejjel tal-bniet a tqiegħdu fi Grupp B u se jkunu qed jiffaċċjaw Franza , il-Bulgarija u l-Greċja , filwaqt li it-timijiet tas- Subien se jkunu parti mill -Grupp D fejn huma ser jiffaċċjaw timijiet minn Taipei Ċiniż, il-Portugall u l-Iskozja.

“Aħna ninsabu eċċitati, anki jekk huwa tournament kemmxejn b’ sfida iebsa għal Malta, l-iżgħar pajjiż li qatt organizza dan it-tip ta Kampjonati, dan ser ikun kampjonat bl-akbar numru ta ‘timijiet parteċipanti, iżda aħna fiduċjużi li dawn il-logħob se jkunu tas- suċċess “,  ikkummentat Joanne Cassar , Segretarju Ġenerali tal Badminton Malta. “Il-plejers tal-iskwadra Maltija u coaches huma motivati ​​aktar minn qatt qabel biex jinkisbu riżultati pożittivi f’pajjizhom stess “.

Aktar informazzjoni dwar il- International School Sport Federation World Badminton Championships u il-hinjiet tal-loghob se jkunu disponibbli fuq http://badmintonmalta.orgjew fuq Facebook https://www.facebook.com/BadmintonMalta/?fref=ts fejn ikun hemm l-aħħar aġġornament dwar l-avveniment.

 

Sarah Fava and Matthew Abela in action on court

Leave a comment