Malta issofri t-tieni telfa minn tlett partiti

Sunday, July 14, 2013, 10:41

Mill-istess kompetizzjoni Malta tilfet kontra l-Ukranja 10-8. Kienet partita ikkaraterizzata minn diversi zbalji fl-attak ghall-Maltin fejn tilfu diversi cansijiet ta`skor. Fl-ewwel sessjoni l-Maltin hargu tajjeb fejn rebhu bl-iskor ta`3-1. Fit-tieni sessjoni l-Maltin regghu rebhu bl-iskor ta` 2-1. Fit-tielet sessjoni l-Maltin bdew jitilfu hafna canijiet u spiccaw biex tilfu 4-2 biz-zewg goals ghall-Maltin jasslu minn Matthew Zammit. Fir-raba u l-ahhar sessjoni komplew b`mod negattiv fejn hallew fis-sessjoni precedenti u regghu tilfu 3-1,ghall- skor finali ta` 8-10. L-aqwa skorer tal-Maltin kien Matthew Zammit b`4 goals, waqt li l-aqwa skorer unkren kien Maksyn Ratkov b`5 goals.

Leave a comment