Malta Futsal School kicks off its 7th season

Friday, September 23, 2016, 15:08

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The Malta Futsal School will be entering into its 7th Season since its establishment in September 2010. Season 2016/17 will kick off during the last week of September 2016.

As of the coming season, the Malta Futsal School will be moving to its new premises, The Ta’ Qali Sports Pavilion. This new home will offer its members superior, modern facilities. The school has also confirmed all of last season’s coaches with the addition of a physical trainer with respect to the Under 16 team.

As of the coming season, The Malta Football Association has also introduced ‘PROGETT PILOTA’ where children between the age of twelve (12) and sixteen (16) years will be able to participate in a Youth Futsal League. Our school is pleased to announce that it has been selected as a participating team in this league. This is yet another positive incentive offered to the school’s members.

Classes will be split into four (4) groups:
• Children aged between three (3) to five (5) years and six (6) to eight (8) years will be training every Friday between 4:30pm and 6:00pm.
• Children aged between nine (9) to twelve (12) years will be training every Friday between 6:00pm and 7:30pm
• Children aged between thirteen (13) to sixteen (16) years will be training every Wednesday between 6:00pm and 7:30pm

Applications can be found online on the school’s website: www.maltafutsalschool.com, one may also opt to contact the school management on: 99457101 or 79016016.

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

Fl-aħħar ġimgħa ta’ Settembru 2016, il-Malta Futsal School se tkun qed tibda s-seba’ staġun tagħha sa minn meta twaqqfet fl-2010.

Minn dan l-istaġun, il-Malta Futsal School se tibda tagħmel użu minn faċilitajiet ġodda li jinsabu fil-padiljun f’Ta’ Qali. Dan il-post il-ġdid se joffri post superjuri u mill-aktar modern. Apparti minn hekk, il-coaches kollha tal-istaġun li għadda reġgħu ġew ikkonfermati u kif ukoll ġie miżjud physical trainer għat-team ta’ taħt is-sittax-il sena.

Fl-istaġun li se jibda daqt l-assoċjazzjoni tal-football Maltija, l-MFA, introduċiet ‘PROĠETT PILOTA’. Dan il-proġett jikkonsisti f’futsal league għal tfal u żgħażagħ ta’ bejn it-tnax u s-sittax-il sena. Bi pjaċir inħabbru li l-Malta Futsal School ġiet magħżula biex tipparteċipa f’dan il-league. B’hekk din se tkun opportunita oħra għall-membri li li jattendu l-Malta Futsal School.

It-taħriġ hu maqsum f’erba’ gruppi:

  • Tfal bejn tlieta (3) u ħames (5) snin u bejn sitta (6) u tmien (8) snin ikollhom it-taħriġ nhar ta’ Ġimgħa bejn l-4.30pm u s-6.00pm.
  • Tfal bejn disa’ (9) u tnax-il sena (12) jkollhom it-taħriġ nhar Ġimgħa mis-6.00pm sas-7.30pm.
  • Tfal li għandhom tlettax-il sena (13) sa sittax-il sena (16) jkollhom it-taħriġ nhar ta’ Erbgħa mis-6.00pm sas-7.30pm

L-applikazzjonijiet jistgħu jinstabu online fuq il-website: www.maltafutsalschool.com, jew inkella tista’ ċċempel fuq 99457101 jew 79016016

Leave a comment