Malta Fantasy Football 2010

Sunday, September 5, 2010, 23:12

» Click here for the updated standings!
» Download list of teams (including players) *NEW

NOTE TO ALL PARTICIPANTS: The standings take a few days to compile so they will not be available immediately after the games have finished. Thank you for participating!

For the first time in Malta, you can participate in a Football Fantasy Competition based on the players taking part in the BOV Premier Division. Sportinmalta.com is giving you the opportunity to take part in the competition for FREE and with great prizes which will be announced at a later stage.

Do you think that you have what it takes to select the best players taking part in the BOV Premier Division? Do you think that you are better than most of the local club’s Presidents, Administrators and Coaches by selecting the best players with a limited budget? You think you have the best eye for a good bargain? Then this is your game!

Rules of the game

All you have to do to participate is to select 11 players (1 Goalkeeper, 4 Defenders, 4 Midfielders and 2 Attackers) from a pre determined Players Price List. The cumulative value of these 11 players must not exceed Eur300,000. You must not choose more than four players from the same team and you cannot choose more than four foreigners in your team.

Once you have selected the players, send an email to maltafantasyfootball@gmail.com with your personal details (name, address, telephone number etc), the name of your team, and a list of the 11 players selected.

The players selected in your team will score points based on how they perform in the Premier Division matches. The following is the criteria are on how these points will be generated:

Appearances – 3 points will be given to players who play full game, 2 points for players who play more than 60 mins but less than a full game, and 1 point for the players who play less than 30 mins and 1 point for the players who play less than 60 mins.

Goals - 6 points per goal scored per defender/goalkeeper, 5 points per midfielder and 4 points per attacker.

Discipline – Negative 4 marks per each sending-off and 3 negative marks per each suspension received via the accumulation of 4 yellow cards.

Clean Sheet - If player plays for more than 60 mins - 6 points will be credited per goalkeeper , 4 points per defender, 2 points per midfielder. If player plays less than 30 mins:  3 points per goalkeeper, 2 points per defender and, 1 point per midfielder.

Man of the Match – 3 points per each Man of the Match Award received to one of your players.

On a weekly basis, an updated list of the points generated by the participating teams will be published on sportinmalta.com

So get your mind thinking – pick your team, and send us an email on maltafantasyfootball@gmail.com.

There are no limits on the number of teams which one may participate with.

Prizes announced for Malta Fantasy Football 2010/11

We can now confirm that 4 Enclosure tickets will be available for each Home game of the National Team for season 2010/11. These tickets will be awarded to the top four teams as at the date of the Maltese National Team match. A special thanks goes to the Malta Football Association for their support being shown in this initiative.

We are also proud to announce further prizes for the top participants of this competition. We have reached an agreement with the MFA wherein the top participants will receive a season ticket for the Premier League Matches 2011/12. More details will be announced soon.

More prizes will be announced at a later stage.

Malta Fantasy Football – players price list (PDF)

86 Comments

 1. ffc says:

  Klassifika finali hemm cans li tohrog jew???

  [Reply]

  gladiators Reply:

  jaqaw ma rangajtux ghal premjitjit?ghalek ghed iddumu? kulhadd jistena l klassifika finali qieghed? come on guys

  [Reply]

  SportInMalta Reply:

  Ir-rebbieha issa qeghdin online

  [Reply]

 2. football fan says:

  Nixtieq nsaqsi rigward l premijiet (season tickets) li se jinaghataw ghat-’top participants’………liema timijit se jihduwhom?

  [Reply]

 3. ffc says:

  Tistghu tikkonfermaw il premjijit please? l ewwel wihed biss jirbah season ticket? u 2nd 3rd placed xejn? ha ssir li jkollok tikt bxejn it top 4 ghal loghba vs greece? thanks very much

  [Reply]

  ffc Reply:

  risponduni ek hawn xi hadd ghadu jaghti kas pls

  [Reply]

 4. Adrian says:

  Ghal liema raguni l-updates mux johorgu darba fil-gimgha? Mhux ikun hemm gurnata fissa?

  Grazzi bil-quddiem u grazzi tal-pacenzja li tiehu

  [sportinmalta] tista tara il-lista aggornata hawn: http://www.sportinmalta.com/malta-fantasy-football-2010-standings/

  [Reply]

  belti Reply:

  Imma kemm hawn min hu ardit u ma jafx jistenna ftit! Sahha qed jaghmel dil-bicca xoghol kull darba, xorta ssib min jikkritika.
  Keep it up mario!

  [Reply]

  Adrian Reply:

  Mhux billi iffirmajt bhala berti habib ghax int qormi u
  jien edtlu ekk lil dan r-ragel li qed jamel bicca xoghol tajba
  hafna biex ma jkunx hemm nies li jiddejqu jistennew. U tista darba
  ohra tuza kliem kif suppost fuq siti elektronici u mhux kif gie
  gie. Grazzi bil-quddiem Mario u ma naghtux kas lil nies bla
  edukazzjoni.

  [Reply]

 5. Alison says:

  Kif hemm xi żviluppi dwar il-Malta Fantasy Football? Grazzi u s-sena t-tajba.

  [Reply]

  Los Perros Reply:

  Hemm possibilita li jinfetah is-suq tat-trasferimenti specjalment meta tqis li hemm players li se jitilfu l-kumplament ta’ l-istagun minnhabba long term injuries jew ghax se jilghabu barra minn Malta? Grazzi ta’ l-interess

  [Reply]

  jasiknights Reply:

  batlek email saqsejtek jek hux possibli li nibdel xi plejers illi madhomx fil premier league malti u hallejtni bla twegiba. hemm xi cans tatuna update fuq dan is sugget?ghax ara kem hawn min qed jitlef il punti minhabba li l plejers telqu min malta!!!

  [Reply]

 6. strips says:

  qisu intilef l’interes min qijad jihu hsib.

  [Reply]

  SportInMalta Reply:

  [SportinMalta] Ghal ragunijiet illi m’ghandniex kontroll fuqhom il Malta Fantasy Football ma kienitx qed tigi aggornata ghall dawn l-ahhar ftit gimghat. Kollox se jerga lura ghan-normal fil-jiem li gejjin. Niskuzaw ruhna.

  [Reply]

 7. FFC says:

  em xi cans al update tal klassifika jew?

  [Reply]

 8. JD says:

  i wanna apply pls. i just send my team?

  [Reply]

 9. maltese cross says:

  Jien bghattilkom email bit-tim u ma bghattulix lura. Ghalfejn please?

  [Reply]

  Ryan Reply:

  Anqas lili..

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  A confirmation email has been sent in respect to all applications received up to the 23rd October.

  Kindly recheck your email. If it results that no such email has been received from our part, kindly resend your original email so that we can look into the matter.

  Regards

  Mario

  [Reply]

 10. coconutss says:

  mela mhux hirgin il punti jeww ?:P

  [Reply]

 11. Massimo says:

  Meta ha nkunu nistaw naghmlu changes fit team?

  [Reply]

 12. Jesmar says:

  Prosit ta’l-inzjattiva! 
  ghandi suggeriment ghal loghba ohra dejjem jekk hu possibli… – PREDICTIONS TAL-LOGHOB…

  U re il-punti ghandi mistoqsija: jekk player jghamel brace / hattrick jew aktar, xorta l-istess punti allokati ghal posizzjoni fil-ground tieghu jiehu? 
  Grazzi…

  [Reply]

 13. jp says:

  hija possibli nibdlu plejers li gew released min mal clubs? jew ha nibqew nihdu 0 ghal dawn il plejers?

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  sfortunatament, dawk l-players li gew released jew huma mweggin ma jistawx jinbidlu ghalissa. 

  [Reply]

 14. Duncan Tanti says:

  Hija possibli li min ghazel lil goaler ta birkirkara ittuna cans nibdluh jekk jogghbkom?????????

  [Reply]

 15. [...] fl-isfida ta’ min se jirbaħ l-aħjar Manager tal-Kampjonat BOV Premier. Għall-iktar detalji : http://www.sportinmalta.com/malta-fantasy-football-launched-ahead-of-201011-season/ Tagged with: Hamrun    Hibs    Malta Fantasy [...]

 16. Spartans says:

  suggeriment: bix forsi tkun naqa isbah tistaw tamluwa jittihdu punti al players li jilabu man nazjonal ?
  u proset ta linizjativa

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hi Spartans, 

  Grazzi tas-suggeriment – nikkunsidrawh ghall-edizzjoni tas-sena d-diehla.  

  [Reply]

  Massimo Reply:

  Din ma taghmilx sens ax il- baranin li jiaghbu hawn malta ma jilaghbux ma timjiet nazzjonali. u alura ma tkunx fair

  [Reply]

 17. andre pulis says:

  sa kemm hi l-closing date li ddahhal it-timijit??please

  [Reply]

 18. Brandon says:

  ajduli kif namila aa plss ax ma qbatxx artt kif ha nazilom il players u fejn nibatom plsss ajduli :) ax ogbitni

  [Reply]

 19. Massimo says:

  Marju………. Kif ha nkun naf kemm gabu punti Trevor Cilia u Lattes?

  irrispondini please ghax vera konfuz u nixtieq insegwi il- players individwali ghax inkella bla interess .

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hi Massimo, l-plan huwa li kull gimgha tibda tohrog l-lista ta kemm jkunu gabru punti t-timijiet. 

  Ha nibda nahdem biex fil-futur nibdew nohorgu wkoll listi tal-kemm jkunu gabu l-players b’mod individiwali. 

  Biex nwiegeb d-domanda tieghek, Cilia ghandu 5 punti (Mom u laghab bejn 60 u 90 minuta), waqt li Lattes ghandu 7 (goal attakant u loghba shiha). 

  [Reply]

 20. Luke Fc says:

  Batlek e-mail bit tim u ghidtli li il-value kin jaqbez it-300 .. ergajt batlek it team issa nithol mit tieni gimgha ?Tnx

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Iva Luke, dawk li bahgtu applikazzjoni wara l-ewwel deadline jihdlu jippartecipaw mit-tieni gimgha tal-kampjonat. 

  [Reply]

  Luke Fc Reply:

  Grazzi :) )

  [Reply]

 21. Ramon says:

  Isma Marju… ahna ir rizultati tal players inridu ukoll !! mhux tat timijiet biss

  [Reply]

 22. bjorn bondin says:

  jiena batilkom email l gima filaxija 10 ta settembru bid dettalji kollha tistaw tajduli ala minix imnizzel fil lista????? it tim semmejtu BONDIN FC nixtiq twegiba grazzi

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Erga ibatli l-email originali li bat u nwiegbek lura.

  Grazzi

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hi Bjorn, l-email tieghek sibta. Wegibtek lura fejn ghidtlek li l-valur tat-tim kien Eur305,000 u ma setax jigi accettat. 

  [Reply]

 23. Keith says:

  When the results are published where can we see them please ?

  [Reply]

 24. 3ccc says:

  kemmirridy nibdew nistennew bix naraw ir rizultati u klassifiki ghax ga ha naqbad nitlef l interess

  [Reply]

  FFC Reply:

  atu cans minjaf xandu tat timijit x jupdetja

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  results will be published the next day after the last premier league match of the week (in this case – last match was on monday, and results were published on Tuesday).

  Next week – matches will be played on Friday, Saturday and Sunday – updated tables will be published on Monday

  [Reply]

 25. Massimo says:

  Dawn il- punti gejjin jew!!

  [Reply]

 26. Elton says:

  il classifika ta dan il-league fejn nistaw narawa pls ax ga kien emm lewwel loghob

  [Reply]

 27. Keith Muscat says:

  ir rizultti tal ewwel gima meta se johorgu please…10x

  [Reply]

 28. Rowan it-tarxiniz says:

  jien ghadni ma rcivejt xejn, jekk jogobkom tistaw tibatuli il-konferma tal-appplikazzjoni u fejn ha jkunu r-rizultati, grazzi bil-quddiem

  [Reply]

  bjorn bondin Reply:

  jin l-istess ma ircevejt lebda email lura…u fejn ha nsibu kif morna dan il wkd????

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  All applications received by Sunday morning were tackled and processed. 

  Kindly re-send your original email on maltafantasyfootball@gmail.com and I will get back to your directly via email. 

  [Reply]

 29. michael piccinino says:

  dawn it-timijiet jodu ukoll ghal-loghob tat-trophy jew league biss.

  [Reply]

  P Borg Reply:

  nahseb ghal-league biss, hekk taghmel sens. meta tahsbu li se jkollna update tal-klassifika wara l-ewwel gurnata? loghba ferm tajba, prosit! Bhala rigal finali, hemm iktar minn season ticket wiehed ghax fl-artiklu ktibtu “top participants”?

  [Reply]

 30. leon says:

  minn fejn trid tapplika pls wegbuni ax mandi lebda idea?

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  send an email to maltafantasyfootball@gmail.com with the 11 players selected

  [Reply]

 31. Jean Claude Micallef says:

  Il-bierah baghat l-email, u sa issa adni ma ircivejtx confirmation….

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  All the participants who have sent an email by 10am on Sunday 12th September 2010 should have received an email to inform them whether their application was accepted or not.

  [Reply]

 32. mario says:

  kif nazel 11 player pls. lista tal players sibta imma kif se nazel players wigbuni pls

  [Reply]

 33. aaron says:

  ghodkom ma batulix jek dhaltx jew le ………. jiena it tim semejtu floriana fc dak jghodd iva jew le? pls wigbuni applikajt ilbierah

  [Reply]

 34. FFC says:

  tista tfemni wahda din please? Ek player jilghab 90min jihu 3 points, ek jilab iktar min 60 u inqas min 90 jihu 2 pts u ek jilab inqas min 30min jihu 1 pt………fkas ezempju li jinqala fil halftime jew bejn 30mins u 60min kemm jihu pts? Grazzi

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Jekk player jiehu sehem anqas minn 60 mins, jiehu punt. 

  [Reply]

 35. aaron camilleri says:

  jien bhala isem ta tim ghazilt floriana fc xorta nista niehu sehem? jien diga applikajt imma metulix jekk dhaltx jekk isem hazin nista kemm inbidel isem pls infurmawni

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hi Aaron,

  We have already processed over 150 teams. An email is sent to confirm whether the team has been accepted or not. 

  [Reply]

  aaron Reply:

  thanks

  [Reply]

 36. Kevin says:

  can tou with the confirmation mail send the rule and how points are given pls thanks

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hi Kevin, the points and rules are included in the article above

  [Reply]

 37. Karl says:

  are we allowed any transfers? and is there a captain who scores double points?

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hi Karl, during this season there will be no double points for the captain.

  Next year’s version of the competition will have a number of changes as those following Maltese football will get more used with the concept of fantasy football.

  Re: Transfer – It is expected that a transfer window will be organised in January 2011. 

  [Reply]

  jerry Reply:

  Baght it timijiet u lebda reply sissa ta miex tajbin l fomration li bat … x nista namel

  [Reply]

 38. Cucsu city 4 eveer says:

  fejn irrid nafas biex tigi lista tal players pls????

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Trid taghfas fuq l-link ‘Malta Fantasy Football – Players Prizes List’ li hemm qabel ma tibda s-section tal-comments fuq din l-page

  [Reply]

 39. strips says:

  sa meta hemm cans li tissottometti it-team.

  prosit

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  BIex tkun tista tibda tiggernera l-punti minn meta jibda l-kampjonat, hu hsieb li tibghat l-email tieghek sa nhar s-Sibt fl-5pm.

  Applikazjonijet li jintbaghtu wara dak l-hin ma jiehdux l-punti li -players taghhom jkunu gabru fil-hames partiti ta’ l-ewwel gurnata tal-kampjonat. 

  [Reply]

 40. Michael R.Piccinino says:

  Kif tkun taf li l-email li baghat bit-tim tieghek tkunu ircevejtuha. Ghax nahseb ahjar tikonfermaw li tkunu ircevejtuha halli kullhadd ikun cert li t-tim tieghu huwa elegibli!

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  An email is being sent in order to inform those participating whether their application has been accepted or not. 

  [Reply]

 41. kenneth says:

  kif naghzel il plejers pls

  [Reply]

 42. godwin pace says:

  il-hdax il-player li taghzel trid tibqa bihom kampjonat shih jew tista taghmel xi sostituzzjonijiet minn partita ghall ohra?grazzi u prosit tal-inizzjattiva

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hi Godwin, 

  Le, l-players ma jinbidlux minn partita ghall-ohra, imma jibqaw l-stess 11. 

  [Reply]

  michael piccinino Reply:

  Imma jekk f’Jannar jinbighu xi pleyers jew barra jew xi division ohra x’jigri?

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Hemm l-possiblita li f’Jannar jkun hemm transfer window…..dettalji jithabbru aktar l-quddiem 

 43. r.ciantar says:

  Proset….Inizzjattiva tal-genn…….Nistghu nghamlu iktar minn tim wiehed?

  Grazzi

  [Reply]

  Mario Debono Reply:

  Ma hemm l-ebda limitu ta’ kemm wiehed jista jaghmel timijiet. 

  [Reply]

 44. Nathan says:

  proset tal-loghba :)

  [Reply]

 45. Joseph Borg says:

  from where i can find the list?

  [Reply]

  SportInMalta Reply:

  The list will be available on Wednesday 8th September

  [Reply]

 46. steve says:

  prosit ta inizjativa imma min fejn nista nara kemm jiswew players u hekk ghax ma hawnx min fejn pls.send me back pls

  [Reply]

  SportInMalta Reply:

  Fit-8 ta Settembru din il-lista se tkun online

  [Reply]

Leave a comment