Malta Boxing Association introduces Memorial Belt dedicated to Benny ‘Mr. Sport’ Pace

Wednesday, March 9, 2016, 15:06

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Marc James

Malta Boxing Association introduced a Memorial Belt dedicated to Benny ‘Mr. Sport’ Pace

Six years ago, the boxing community united themselves together with a large majority of other local sporting bodies and the general public to express their heartfelt condolences to the family of Mr. Benny Pace who passed away on the 23rd February 2010 at the age of 73.

Benny Pace was the Secretary General of the Maltese Olympic Committee between 1964 & 1968, former Valletta FC secretary and was also heavily involved in Maltese Boxing during the sixties and seventies as the Secretary General of the Malta Boxing Federation.

He was also inducted into the Maltese Olympic Committee ‘Hall of fame’ for his contribution to sport journalism & his work in the field of sport administration.

This new title belt will serve as the boxing’s national memorial while providing a stepping stone between the promoter’s local titles, known to the MBA as ‘domestic titles’, and SportMalta’s National boxing Championship titles. ‘The Benny Pace Memorial Title’ will be expected to be defended every 6 months and those failing to defend it will be stripped off this title.

As the sport of Boxing in Malta has boomed in the last few years and as unlicensed boxing faded in the popularity, the MBA introduced a project in order to continue to shape and regularize the fight game “championship” since championship belts were awarded on a regular basis by unlicensed boxing . The Benny Pace Memorial Belt will identify ‘true’ champions in the making.

There may be bigger prizes on offer in terms of world, international and the national titles, but to win a Benny Pace title, the prestige of such title will remain long after the cheers have died down.

———————————————————————————————————————————————————-

L-MBA introduciet titlu ġdid iddedikat lil wiehed mill-fundaturi tal-Boxing f’Malta, Benny ‘Mr. Sport’ Pace.

Sitt snin ilu, l-komunita lokali tal-boxing ingħaqdu flimkien ma’ maggoranza ta’ għaqdiet lokali ohra kif ukoll mal-pubbliku ingenerali sabiex juru d-dispjacir u jagħtu l-kondoljanzi tagħhom lill familja ta’ Benny Pace wara t-telfa ta l-istess Pace li halla din id-dinja fit-23 ta’ Frar 2010 fl-eta ta’ 73 sena.

Benny Pace kien is-segretarju generali tal-Kumitat Olimpiku Malti bejn l-1964 u l-1968, ex-segretarju ta’ Valletta FC kif ukoll kien ta pedina għal-boxing Malti tul is snin sittinijiet u sebgħinijiet bhala segretarju generali tal-Federazzjoni Maltija għall-Boxing. Ismu kien imnizzel ukoll fil-‘Hall of Fame’ tal-Kumitat Olimpiku Malti għall-kontribuzzjoni tiegħu fil-gurnalizmu għall-isport u x-xogħol fil-qasam tal-amministrazzjoni tal l-istess sport.

Dan it-titlu li gie introdott mill-MBA, ser ikun qed ifakkar ill-bidu tal-boxing fix-xena lokali filwaqt li jservi bhala pass eqreb lejn titlu nazzjonali għal-atleta rebbieh. Ir-rebbieha ta’ dan it-titlu se jkunu mistennija li jiddefendu l-istess titlu kull 6 xhur u dawk li jonqsu milli jagħmlu dan, it-titlu se jkun awtomatikament mehud lura mingħandhom hekk kif jgħaddu is-sitt xhur.

Hekk kif l-isport tal-boxing lokali ħa spinta f’dawn l-ahhar snin filwaqt li l-boxing bla licenzja qed titlef il-popolarita, l-MBA hasbet sabiex tintroduci progett gdid li jgħin fil-kontinwita u identifikazzjoni tat-titli l-propja ta’ championships  minhabba li cinturini kienu jingħataw fuq bazi regolari minn għaqdiet mhux rikonoxxuti. It-titlu ta’ Benny Pace ser ikun qed jestabbilixxi u jhejji it triq għac-champions tal-futur.

Dan it-titlu igib miegħu premijiet ikbar bhal titli mondjali u internazzjonali, izda li tirbah it-titlu ta’ Benny Pace jibqa’ ta’ pregju għal hafna aktar mill-gurnata tar-rebha.

 

 

Leave a comment