MFA terminates contract of National Coaches

Tuesday, October 25, 2011, 18:51

by Joshua Cacciattolo

This website is informed that John Buttigieg and Carmel Busutill will not be anymore the National team coaches.

The M.F.A has decided that with immediate effect their current contract is terminated even though they have two more years in their contracted. The decision was taken on Tuesday at around 14.30 during the October executive meeting, which was chaired by President Norman Demajo.

It is yet to be established if the M.F.A will pay the same the amount of money remaining in their respective contracts. This decision comes to a surprise to many football fans, especially to the National players themselves, who are yet to be inform officially by the M.F.A

This website can reveal that John Buttigieg was not on speaking terms with Norman Darmanin Demajo and had minimal speaking with the CEO Bjorn Vassallo.

It is not yet know if Darmanin Demajo will be appointing a foreign coach to lead our Malta National team.

2 Comments

 1. julio says:

  Il-mistoqsija tieghi mhix rigward il-Kowc tan-nazzjonal, aktar ghandha tkun kif l-amministrazzjoni ta FA taghti kuntratt ta eluf ta ewro lil kowc b’kuntratt ta hames snin. Dan iffisser li kowc kien appuntat mill-aministrazzjoni ta qabel ghal world cup u zewg nations cups.Din messek ghidt sur Mark Agius. Ma rridx ukoll nithol fil-mertu ta kemm kienet il-paga u dan kollu gara meta il-President kien jaf li wasslet elezzjoni u hadd ma jkun cert li se jirbah.Jekk sarx progress is-sur Agius messu jdur dawra ma Malta u jara kull grawnd li hawn ahdar u b’dawl li jaqdik tajjeb hafna.Isaqsi daqsxejn lil klabbs jekk hadux ruh is-sur Agius. Iva id-DEDE u BJORN jistghu jaghtu prediction ta kemm voti se jgibu fl-elezzjoni li jmiss ghall-Presidenza. Dik naf cert li jistghu janticcipaw.

  [Reply]

 2. Mark Agius says:

  Id-dede u siehbu li ghanu iktar poter minn dawk li gew eletti bil-voti ikomplu il-vendetta kontra dak kollhu l isabu hemm minn ta Joe Mifsud. Mela nesa is-sur dede kemm qal li se mmorru il-quddiem ??? Mela nesa kemm kritika lil players hu stess, inkluz lil micheal mifsud meta kien fin-nazzjonal u bla club ???

  Tajjeb, mela meta kien ikollna coach barrani kienu jikkritikaw lil joe mifsud ghax dejjem bil-barranin, ghax mhux tta kalibru, ghax hadd daqs il-maltin ma jaf il-loghba u il-playerstaghna, etc etc

  Issa ghax id-dede ma jridx lil buttigieg u busuttil (u din ila gejja ghax meta lahaq prattikament ghamel struttura madwarhom li lilhom iggibhom bla poter ta xejn), il–pupazzi li hemm fl-ezekuttiv regghu iridu coach barrani !! Issa sar tajjeb coach barrani ! Issa spiccat l-ghajta li irridu malti …. ovvjament ghax issa spicca joe mifsud.

  Bhal dak li qallu it-tort huwa tal-coaches u mhux ta l-players li hawn 4 presidenti ksewhom bil-liri (bil-barka tad-dede u shabu li heggeg dan it-tip ta invetsiment fil-clubs billi irid itihom il-flus kollha) u li il-livell medjokri taghhom jidher fic-car anki fil-competitions tal-clubs meta nigu umiljati minn teams li bilkemm smajna bihom.

  Ghax ma jithajjrux jaghmlu prediction id-dede u is-sur vassallo ta kemm se ngibu punti fil-qualifiers li jmiss halli jekk infallu fil-pjan u il-progett taghhom iwarbu huma wkoll ????

  [Reply]

Leave a comment