Lussemburgu 2013

Wednesday, May 29, 2013, 15:15

Fil-Lussemburgu wara li matul il-gurnata l-atleti kollha tal-kontingent Malti wettqu lewwel sessjoni ta’ tahrig, fic-centri ewlenin fosthom fic-Centru D’Coque fejn se jsiru lkompetizzjonijiet tal-ghawm, basketball, table tennis, beach volley u volleyball – jispikka l-logo ufficjali tal-Loghob Are you READY for the Games ? bil-mascot ufficjali jkun READY mfassal fuq robot biex juri l-progress li sar fit-tekonologija b’rabta mal-15 lEdizzjoni tal-Loghob.

Ic-Cerimonja tal-Ftuh ghandha ssir fil-Josy Barthel Stadium, imsemmi ghal Josy Barthel li fl-Olimpjadi tal-1952 kien rebah il-medalja olimpika ghall-Lussemburgu fl-1500 m.

Il-bandiera Maltija se tingarr minn Josephine Grima il-player tat-tim nazzjonali talbasketball li fil-Lussemburgu qed taghmel ir-raba’ dehra taghha f’dawn il-Loghob. Ir-ritwal tac-Cerimonja tal-Ftuh huwa dak tradizzjonali fejn dawk prezenti se jkunu milqugha mill-President tal-Kumitat Olimpiku tal-Lussemburgu Andre’ Hoffman .

Il-gurament f’isem l-atleti se jittiehed minn Claude Godart (atletika), dak tal-ufficjali minn Martine Reuter (Ginnastika) u f’isem il-coaches minn Hermann Paar (Basketball) Mistiedna ewlenin fic-Cerimonja tal-Ftuh : ic-Chairman tal-Kumitat Organizattiv huwa Kik Schneider , Romain Schneider – Ministru tal-isport, Xavier Bettel – Sindku tal-Belt tal-Lussemburgu .

Fic-Cerimonja tal-Ftuh ghandhom jiehdu sehem madwar 600 voluntier u 100 muzicist taht id-direzzjoni artistika ta’ Charles Muller mghejjun minn Guy Assa b’xenografija ta; Helmut Sturmer u Luis Graninger b’muzika ta’ Gost Waltzing.

It-torca li se tintuza ghac-Cerimonja tal-Ftuh saret fuq disinn tal-artist mill-Lussemburgu Jhang Meis.

Leave a comment