Loghob divertenti Imtarfa – it-Tieni Edizzjoni

Friday, June 28, 2013, 9:53

Ghat-tieni sena konsekutiva il-kumitat tal-Mtarfa Football Club se jorganizza attivita ghal-familja kollha, b’tema differenti mill-futbol. Fiz-zmien meta l-plejers u dilettanti tal-futbol ikun qed jistriehu mil hidma li tant b’dedikazzjoni joffru ghall-isports favorit taghhom.

Loghob Divertenti Imtarfa, l-isem tal-attivita, li se tigi organizzata fil-pjazza ewlenija tal-lokal tal-Imtarfa vicin it-torri tal-arlogg. Din is-sena se tigi organizzata fuq erba’ t’ijiem mis-17 sal-20 ta’ Lulju 2013. B’kollox se jiehdu sehem tmien timijiet bil-ghan li jisfidaw lil xulxin f’diversi loghobiet inkluz l-uzu ta’ pool kbir li jittella apposta ghal dawn il-loghob.

Zghazagh u Adulti li jixtiequ jippartecipaw huma mitluba jikkuntatjaw lis-segretarju tal-Mtarfa FC fuq 77682732. Kull tim irrid ikun maghmul min tmien plejers.

 
Leave a comment