Aġġornament: Lista ta’ Players professjonali li kitbu lill-MFA u li huma ntitolati li jibbenefikaw mid-dritt ta’ trasferiment meta jintemm il-perijodu obbligatorju

Tuesday, December 11, 2012, 7:52

by Joshua Cacciattolo

Lista ta’ Players professjonali li kitbu lill-MFA u li huma ntitolati li jibbenefikaw mid-dritt ta’ trasferiment meta jintemm il-perijodu obbligatorju mal-Club taghhom fi tmiem l-istagun 2012/2013 skond Artiklu 13(ii) tar-Regolamenti li jirrigwardjaw players irreġistrati ma’ Clubs Membri

Roderick Briffa – Valletta

Ian Zammit – Valletta

Jamie Pace – Valletta

Edmund Agius – Valletta

Clive Brincat – Marsaxlokk

Ben Camilleri – Hibernians

Matthew Bartolo – Qormi

Ryan Darmanin – Floriana

Owen Bugeja – Floriana

Mauro Grioli – Floriana

Duncun Pisani – Floriana

Manuel Caruana – Tarxien R

Justin Grioli – Tarxien R

Carlo Mamo – Tarxien R

Clive Spiteri – Pieta Hotspurs

Shaun Magro – Mqabba

Zach Muscat – Birkirkara

Leave a comment