Lista ta’ Amateur players li kitbu lill-MFA u li huma intitolati li jibbenefikaw mid-dritt ta’ trasferiment meta jintemm il-periodu obbligatorju

Wednesday, April 18, 2012, 19:47

 by Joshua Cacciattolo

Lista ta’ Amateur players li kitbu lill-MFA u li huma intitolati li jibbenefikaw mid-dritt ta’ trasferiment meta jintemm il-periodu obbligatorju mal-Club taghhom fi tmiem l-istagun 2011/2012 skond Artiklu 31 tar-Regolamenti li jirrigwardjaw players irregistrati ma’ Clubs Membri

 Player  -  Club

Kurt Grech – Msida St Joseph

Dylan Grima – Valletta

Miguel Ciantar – Sliema W

Cleaven Cassar – Pieta H

Mervik Psaila – Luqa St Andrews

Daniel Balzan – St Andrew’s

Daniel Bonnici – Hamrun S

Andrew Scicluna – Birkirkara

Jeremy Alden – Sliema W

Adrian Carabott – Valletta

Ryan Previ – Tarxien R

Andre Farrugia – Hibernians

Leave a comment