Lino Farrugia Sacco – dritt ta’ risposta

Wednesday, December 12, 2012, 23:59

Il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti jirreferi għall-artikolu miġjub fuq il-‘webpage’ tal-gurnal ‘Malta Today’ fejn jgħaddi kummenti defamatorji fuq il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti.

 

Jinforma lill-pubbliku li kif jidher mill-website tal-IOC stess il-kliem li intqal ma kienx dak rappurtat izda:

 

A) Mr Lino Farrugia, President of the Maltese NOC After taking cognisance of all the evidence and his observations, the Commission observes that, by agreeing to take part, with the NOC Secretary General, in a discussion concerning the ATR contract for the Games in Sochi, when it was apparent that his interlocutors seemed to be looking for ways to circumvent the official mechanism, Mr Farrugia allowed the journalists to prove their point.”

 

Imkien ma jinghad fuq il-President dak allegat fit-titolu u sotto-titolu tal-Malta Today, ghalhekk il-President sejjer jiehu passi opportuni.

 

Gie ukoll irelevat li meta intqal il-kliem mill-ufficjal l-iehor “explaining which means could be used to get round the mechanism” il-President ma kienx prezenti u sar jaf bih xahrejn wara.

 

Fl-aħħar nett jippreċiza wkoll li l-filmat li kien tpoġġa fuq il-web site tas-Sunday Times ta’ Londra kien “doctored” b’mod li jagħti dik l-impressjoni.

 

 

 

Leave a comment