L-ewwel deċiżjoni tal Kummitat tad-Dixxiplina tal – Assoċjazzjoni tal – Boxing f’Malta

Friday, March 6, 2015, 17:52

Il Kummitat tad Dixxiplina tal - Assoċjazzjoni tal Boxing Maltija kien kompromessa min Chairperson Dr. Abilgail Sciberras, Konsulent tal-Media Sandro Micallef u President tal Basketball Association Paul Sultana rigward il- każ preżentat mil Assoċjazzjoni, kontra l-boxer Jason “ir -Ras” Micallef, akkużat fuq parteċipazzjoni f’kompetizzjoni waqt li kien taħt l-effett tal-alkaħol matul l European Boxing Federation Junior Bantaweight Championship Fight li saret fil-31 ta’ Jannar 2015 (referuta bħala “il – Glieda”)

Micallef qed jiġi ordnat biex iħallas lill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Boxing l-ammont ta’mitt ewro (€100), liema ħlas għandu jiġi imħ allas fit-tletin (30) gurnata u qed jiġi sospiż milli jipparteċipa kwalunkwe attivita’ li tikkonċerna l-isport tal- Boxing li jagħmlu parti mill-attivitajjiet, li huma rikonoxxuti mill-AssoċjazzjoniMaltija tal-Boxing, għall-perjodu ta’ disa’ (9) xhur, liema perjodu jibda jgħodd mill-31 ta’ Jannar, 2015, li taħbat il-ġurnata tal-inċident.

 

Leave a comment